Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

375

Primær drift
Na.
Årets resultat

259

Aktiver

4.992'

Kortfristede aktiver

317'

Egenkapital

4.575'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

92 %

Likviditetsgrad

76 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
26.10.2021
2019
13.11.2020
2018
29.11.2019
2017
30.11.2018
2016
26.08.2017
2015
30.11.2016
Nettoomsætning1.0000
Bruttoresultat37500000-680
Resultat af primær drift000000-680
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger00000-1.5910
Andre finansielle omkostninger-44-200-2.67000
Resultat før skat331373-6250-2.670648.935179.376
Resultat259291-488-344-1.733649.285179.376
Forslag til udbytte0000-66.000-103.400-100.000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
26.10.2021
2019
13.11.2020
2018
29.11.2019
2017
30.11.2018
2016
26.08.2017
2015
30.11.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 309.5601.6427245871.72086.43450.246
Likvider7.8721.53532032071.789320320
Kortfristede aktiver317.4323.1771.04490773.50986.75450.566
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver4.674.3783.384.8892.342.9952.216.9373.201.317854.551292.556
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver4.674.3783.384.8892.342.9952.216.9373.201.317854.551292.556
Aktiver4.991.8103.388.0662.344.0392.217.8443.274.826941.305343.122
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
26.10.2021
2019
13.11.2020
2018
29.11.2019
2017
30.11.2018
2016
26.08.2017
2015
30.11.2016
Forslag til udbytte000066.000103.400100.000
Egenkapital4.575.2033.285.4552.243.2702.117.7003.047.860778.661229.376
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser416.607102.611100.769100.144226.96676.56065.500
Gældsforpligtelser416.607102.611100.769100.144226.966162.644113.746
Forpligtelser416.607102.611100.769100.144226.966162.644113.746
Passiver4.991.8103.388.0662.344.0392.217.8443.274.826941.305343.122
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
26.10.2021
2019
13.11.2020
2018
29.11.2019
2017
30.11.2018
2016
26.08.2017
2015
30.11.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.-0,2 %
Dækningsgrad 37,5 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad 25,9 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %-0,1 %83,4 %78,2 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.-3.808,4 %15,9 %55,7 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 91,7 %97,0 %95,7 %95,5 %93,1 %82,7 %66,8 %
Likviditetsgrad 76,2 %3,1 %1,0 %0,9 %32,4 %113,3 %77,2 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Note 4 - Anvendt regnskabspraksis Selskabets årsrapport for 2020/2021 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-07
Ledelsespåtegning:Ledelsespåtegning
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for bettergroup Holding Aps.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Note 4 - Hovedaktivitet Selskabets væsentligste aktiviteter Virksomhedens formål er, at eje kapitalandele i beslægtede driftsselskaber