Copied

Status: Normal
MANDECENTRET BOTILBUD ApS
36502746
Købmagergade 9, 1150 København K
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
MANDECENTRET BOTILBUD ApS er aktiv indenfor Andre former for institutionsophold (879090). Selskabets formål er at yde sociale indsatser efter SEL § 110: "Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp." Formålet tilpasses i tilfælde af lovændringer. Målgruppen for indsatserne er mænd i krise, primært hvor skilsmisse/parbrud har en udløsende effekt i forhold til krisen, og som medfører social udsathed, jf. VUM betragtningen. Desuden omfattes mandens evt. børn af tilbuddet i det omfang forældrestatus, samværsaftaler mv. giver anledning til dette.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktøren i Mandecentret Botilbud ApS i de daglige anliggender. Ved større dispositioner, herunder ændring af administration over for pengeinstitutter, tegnes selskabet af direktøren i forening med formanden for bestyrelsen, direktøren i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 08.06.2023
Status
NORMAL.
Etableret
24.01.2015 (8 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
80.000,00 (DKK)
(24.01.2015)
Ansatte
35, 2018 (årsværk: 35)
35, kvt. 3. 2019 (årsværk: 35)
35, mdr. 9. 2019 (årsværk: 35)
Kønsfordeling
Mænd: 71 %
Kvinder: 14 %
Unisex: 14 %
2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

31.270'

Primær drift

1.115'

Årets resultat

992'

Aktiver

17.682'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

6.210'

Afkastningsgrad

6 %

Soliditetsgrad

35 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
08.06.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 26.05.2023 (13 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (26.05.2023)
Årsrapport 2021 (03.05.2022)
Årsrapport 2020 (08.06.2021)
Årsrapport 2019 (19.05.2020)
Årsrapport 2018 (10.05.2019)
Årsrapport 2017 (02.05.2018)
Årsrapport 2016 (31.05.2017)
Årsrapport 2015 (31.05.2016)
Statstidende
08.06.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
08.06.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Jacob Engmose Astrup 11.11.2020 direktør
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Susanne Philipson 01.10.2019 bestyrelsesmedlem
Joachim Nisgaard 20.09.2018 bestyrelsesmedlem
Flemming Trap Højer 20.09.2018 næstformand
Bo Friborg Kristiansen 24.01.2015 bestyrelsesmedlem
Claus Bøgh 24.01.2015 formand
Stiftere
StiftereStatusDato
Morten Kjær Egebjerg 24.01.2015
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Fundamentet (CVR 25722329) Aktiv 24.01.2015 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.