Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

655'

Primær drift
Na.
Årets resultat

159'

Aktiver

909'

Kortfristede aktiver

909'

Egenkapital

620'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

68 %

Likviditetsgrad

315 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
16.06.2022
2020
24.06.2021
2019
28.04.2020
2018
23.01.2019
2017
23.01.2018
2016
26.01.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat655.116249.867184.539417.627218.108404.465311.567
Resultat af primær drift000417.627218.10800
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter28.83780.82769.1820000
Finansieringsomkostninger-213.114-175.52700000
Andre finansielle omkostninger00-59.797-29.682-3.645-4.471-2.814
Resultat før skat256.648142.667193.924387.945214.463399.994308.753
Resultat158.594111.207151.134302.585163.885311.444240.355
Forslag til udbytte-124.000-120.4000-120.000-115.000-180.000-115.000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
16.06.2022
2020
24.06.2021
2019
28.04.2020
2018
23.01.2019
2017
23.01.2018
2016
26.01.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 741.000220.912168.975568.246138.512456.188606.610
Likvider107.04015.58187.64535.206142.56168.79048.499
Kortfristede aktiver909.210743.132654.171753.452431.073524.978655.109
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver0000000
Aktiver909.210743.132654.171753.452431.073524.978655.109
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
16.06.2022
2020
24.06.2021
2019
28.04.2020
2018
23.01.2019
2017
23.01.2018
2016
26.01.2017
Forslag til udbytte124.000120.4000120.000115.000180.000115.000
Egenkapital620.337582.143588.436557.302369.717385.832309.389
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser78.81910.00010.00010.00010.00010.00010.000
Kortfristede forpligtelser288.873160.98965.735196.15061.356139.146345.720
Gældsforpligtelser288.873160.98965.735196.15061.356139.146345.720
Forpligtelser288.873160.98965.735196.15061.356139.146345.720
Passiver909.210743.132654.171753.452431.073524.978655.109
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
16.06.2022
2020
24.06.2021
2019
28.04.2020
2018
23.01.2019
2017
23.01.2018
2016
26.01.2017
Afkastningsgrad Na.Na.Na.55,4 %50,6 %Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 25,6 %19,1 %25,7 %54,3 %44,3 %80,7 %77,7 %
Payout-ratio 78,2 %108,3 %Na.39,7 %70,2 %57,8 %47,8 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 68,2 %78,3 %90,0 %74,0 %85,8 %73,5 %47,2 %
Likviditetsgrad 314,7 %461,6 %995,2 %384,1 %702,6 %377,3 %189,5 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for Simply Courier ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i at drive transport virksomhed