Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-202'

Primær drift

-129'

Årets resultat

-3.597'

Aktiver

5.462'

Kortfristede aktiver

1.090'

Egenkapital

-293'

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

-5 %

Likviditetsgrad

19 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
03.01.2022
2019
04.12.2020
2018
13.09.2019
2017
30.11.2018
2016
05.01.2018
2015
15.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-201.726-69.166-26.445-9.260-27.959-13.969-83.104
Resultat af primær drift-129.366-291.526004.118.2724.262.223-83.104
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter156.024749.669542.83251.514000
Finansieringsomkostninger-1.860.609000000
Andre finansielle omkostninger0-1.794.770-138.867-87.506-372.000-27.906-50.516
Resultat før skat-3.789.366-7.792.2652.652.3772.259.5963.746.2724.234.317699.374
Resultat-3.597.081-8.042.2662.570.6252.262.4342.922.0924.239.427699.374
Forslag til udbytte000-54.000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
03.01.2022
2019
04.12.2020
2018
13.09.2019
2017
30.11.2018
2016
05.01.2018
2015
15.12.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.085.764508.1622.600.5861.758.3831.166.0171.166.017482.995
Likvider4.325129.883869.05717.27315.942118.4970
Kortfristede aktiver1.090.1812.630.1124.417.8812.653.2371.496.2451.946.204703.558
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver4.372.0225.000.64611.520.3899.453.4277.315.6174.326.19250.000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver4.372.0225.000.64611.520.3899.453.4277.315.6174.326.19250.000
Aktiver5.462.2037.630.75815.938.27012.106.6648.811.8626.272.396753.558
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
03.01.2022
2019
04.12.2020
2018
13.09.2019
2017
30.11.2018
2016
05.01.2018
2015
15.12.2016
Forslag til udbytte00054.000000
Egenkapital-292.8113.304.27111.746.5379.375.9127.858.6684.936.577697.150
Hensatte forpligtelser0222.36000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser10.0000005.0005.0000
Kortfristede forpligtelser5.755.0144.104.1274.191.7332.730.752953.194179.01356.408
Gældsforpligtelser5.755.0144.104.1274.191.7332.730.752953.1941.335.81956.408
Forpligtelser5.755.0144.104.1274.191.7332.730.752953.1941.335.81956.408
Passiver5.462.2037.630.75815.938.27012.106.6648.811.8626.272.396753.558
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
03.01.2022
2019
04.12.2020
2018
13.09.2019
2017
30.11.2018
2016
05.01.2018
2015
15.12.2016
Afkastningsgrad -2,4 %-3,8 %Na.Na.46,7 %68,0 %-11,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 1.228,5 %-243,4 %21,9 %24,1 %37,2 %85,9 %100,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.2,4 %Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -7,0 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -5,4 %43,3 %73,7 %77,4 %89,2 %78,7 %92,5 %
Likviditetsgrad 18,9 %64,1 %105,4 %97,2 %157,0 %1.087,2 %1.247,3 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 for VTN Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at eje kapitalandele i datterselskaber samt investering og anden dermed beslægtet virksomhed.