Copied
 

2019, DKK
03.11.2020
Bruttoresultat

-12.311

Primær drift
Na.
Årets resultat

999'

Aktiver

5.062'

Kortfristede aktiver

2.281'

Egenkapital

4.786'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

95 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
03.11.2020
Årsrapport
2019
03.11.2020
2018
19.11.2019
2017
23.11.2018
2016
28.11.2017
2015
28.10.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-12.311-18.041-26.242-9.936-8.6500
Resultat af primær drift000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter168.16476.62422.37217.502300
Finansieringsomkostninger-7.182-4.611-9.946-16.680-5.370-4.444
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat1.031.276652.684472.608987.720823.072711.045
Resultat998.571640.767474.536989.796826.156714.804
Forslag til udbytte-113.000-110.600-108.000-163.000-172.500-320.000
Aktiver
03.11.2020
Årsrapport
2019
03.11.2020
2018
19.11.2019
2017
23.11.2018
2016
28.11.2017
2015
28.10.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 239.605108.9490273.527885.843673.326
Likvider1.372.134904.828501.436290.4186.631781.781
Kortfristede aktiver2.280.6361.512.0441.136.910939.3301.135.9541.455.107
Immaterielle aktiver og goodwill0002.613.4861.615.0021.377.940
Finansielle anlægsaktiver2.781.2272.498.6222.499.9102.613.4861.615.0021.377.940
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver2.781.2272.498.6222.499.9102.613.4861.615.0021.377.940
Aktiver5.061.8634.010.6663.636.8203.552.8162.750.9562.833.047
Aktiver
03.11.2020
Passiver
03.11.2020
Årsrapport
2019
03.11.2020
2018
19.11.2019
2017
23.11.2018
2016
28.11.2017
2015
28.10.2016
Forslag til udbytte113.000110.600108.000163.000172.500320.000
Egenkapital4.785.9463.897.9753.365.2083.343.6722.524.7262.718.570
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser8.0017.9998.0017.9998.0008.000
Kortfristede forpligtelser56.949112.691271.612209.144226.230114.477
Gældsforpligtelser275.917112.691271.612209.144226.2300
Forpligtelser275.917112.691271.612209.144226.2300
Passiver5.061.8634.010.6663.636.8203.552.8162.750.9562.833.047
Passiver
03.11.2020
Nøgletal
03.11.2020
Årsrapport
2019
03.11.2020
2018
19.11.2019
2017
23.11.2018
2016
28.11.2017
2015
28.10.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 20,9 %16,4 %14,1 %29,6 %32,7 %26,3 %
Payout-ratio 11,3 %17,3 %22,8 %16,5 %20,9 %44,8 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 94,5 %97,2 %92,5 %94,1 %91,8 %96,0 %
Likviditetsgrad 4.004,7 %1.341,8 %418,6 %449,1 %502,1 %1.271,1 %
Resultat
03.11.2020
Gæld
03.11.2020
Årsrapport
03.11.2020
Nyeste:01.07.2019- 30.06.2020(offentliggjort: 03.11.2020)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Lars Sømod Holding ApS for 2018/19 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.
Beretning
03.11.2020
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Lars Sømod Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktivitet er at eje kapitalandele i dattervirksomheden Speciallæge Lars Sømod, SurgyCare ApS.