Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

4.814'

Primær drift

4.507'

Årets resultat

4.169'

Aktiver

25.419'

Kortfristede aktiver

11.927'

Egenkapital

20.876'

Afkastningsgrad

18 %

Soliditetsgrad

82 %

Likviditetsgrad

322 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
13.11.2021
2019
20.11.2020
2018
16.11.2019
2017
16.11.2018
2016
20.11.2017
2015
21.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat4.813.5995.923.7573.203.0224.086.9644.050.9984.529.0884.985.071
Resultat af primær drift4.506.9735.904.4403.193.4724.079.4144.043.4484.521.5384.977.521
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter409.5861.711.2541.574.786988.9551.006.0381.180.517819.982
Finansieringsomkostninger-17.680-8.462-12.6050010
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat5.354.8797.607.2324.755.6535.068.3695.049.4865.702.0565.797.503
Resultat4.168.7735.759.6103.653.4443.941.1193.927.9134.439.5964.514.223
Forslag til udbytte0-5.000.000-4.000.000-10.000.000-1.000.000-3.600.0000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
13.11.2021
2019
20.11.2020
2018
16.11.2019
2017
16.11.2018
2016
20.11.2017
2015
21.11.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 11.740.02015.443.2375.222.0949.550.6425.534.3074.783.0476.177.327
Likvider187.459000000
Kortfristede aktiver11.927.47915.443.2375.222.0949.550.6425.534.3074.783.0476.177.327
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver13.491.16211.777.00018.714.00019.099.00020.373.24520.435.24515.795.245
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver13.491.16211.777.00018.714.00019.099.00020.373.24520.435.24515.795.245
Aktiver25.418.64127.220.23723.936.09428.649.64225.907.55225.218.29221.972.572
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
13.11.2021
2019
20.11.2020
2018
16.11.2019
2017
16.11.2018
2016
20.11.2017
2015
21.11.2016
Forslag til udbytte05.000.0004.000.00010.000.0001.000.0003.600.0000
Egenkapital20.875.72321.706.95019.947.34126.293.89723.352.77823.024.86518.585.269
Hensatte forpligtelser838.0000893.798797.715700.442636.561629.763
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser1.500000000
Kortfristede forpligtelser3.704.9185.513.2873.094.9551.558.0301.854.3321.556.8662.757.540
Gældsforpligtelser3.704.9185.513.2873.094.9551.558.0301.854.3321.556.8662.757.540
Forpligtelser3.704.9185.513.2873.094.9551.558.0301.854.3321.556.8662.757.540
Passiver25.418.64127.220.23723.936.09428.649.64225.907.55225.218.29221.972.572
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
13.11.2021
2019
20.11.2020
2018
16.11.2019
2017
16.11.2018
2016
20.11.2017
2015
21.11.2016
Afkastningsgrad 17,7 %21,7 %13,3 %14,2 %15,6 %17,9 %22,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 20,0 %26,5 %18,3 %15,0 %16,8 %19,3 %24,3 %
Payout-ratio Na.86,8 %109,5 %253,7 %25,5 %81,1 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal 25.491,9 %69.775,9 %25.335,0 %Na.Na.-452.153.800,0 %Na.
Soliditestgrad 82,1 %79,7 %83,3 %91,8 %90,1 %91,3 %84,6 %
Likviditetsgrad 321,9 %280,1 %168,7 %613,0 %298,5 %307,2 %224,0 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for BJJ0896 ApS for 2020/21 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsregnskab for 2020/21 er aflagt i DKK.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-21
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 07. 21 - 30. 06. 22 for BJJ0896 ApS.