Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-7.562

Primær drift

-7.562

Årets resultat

52.438

Aktiver

180'

Kortfristede aktiver

30.011

Egenkapital

-79.783

Afkastningsgrad

-4 %

Soliditetsgrad

-44 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.04.2022
2020
03.05.2021
2019
28.08.2020
2018
23.05.2019
2017
25.05.2018
2016
08.05.2017
2015
03.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-7.562-7.938-7.813-6.750-6.625-6.500-6.375-6.250
Resultat af primær drift-7.5620000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter00000000
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger0000-10.063-9.429-7.583-7.114
Resultat før skat52.438-7.938-87.813-6.750-16.688-15.929-13.958-13.364
Resultat52.438-7.938-87.813-6.750-16.688-15.929-13.958-13.364
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.04.2022
2020
03.05.2021
2019
28.08.2020
2018
23.05.2019
2017
25.05.2018
2016
08.05.2017
2015
03.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00000000
Likvider30.01111111111111111
Kortfristede aktiver30.01111111111111111
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver150.000120.000120.000240.000240.000240.000240.000240.000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver150.000120.000120.000240.000240.000240.000240.000240.000
Aktiver180.011120.011120.011240.011240.011240.011240.011240.011
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.04.2022
2020
03.05.2021
2019
28.08.2020
2018
23.05.2019
2017
25.05.2018
2016
08.05.2017
2015
03.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital-79.783-132.222-124.284-36.471-29.721-13.0332.89616.854
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.0005.0005.0005.0005.0005.0005.0005.000
Kortfristede forpligtelser5.0005.0005.0005.000269.732253.044237.115223.157
Gældsforpligtelser259.794252.233244.295276.482269.732253.044237.115223.157
Forpligtelser259.794252.233244.295276.482269.732253.044237.115223.157
Passiver180.011120.011120.011240.011240.011240.011240.011240.011
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.04.2022
2020
03.05.2021
2019
28.08.2020
2018
23.05.2019
2017
25.05.2018
2016
08.05.2017
2015
03.05.2016
Afkastningsgrad -4,2 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -65,7 %6,0 %70,7 %18,5 %56,1 %122,2 %-482,0 %-79,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -44,3 %-110,2 %-103,6 %-15,2 %-12,4 %-5,4 %1,2 %7,0 %
Likviditetsgrad 600,2 %0,2 %0,2 %0,2 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for MADS BECK IVERSEN HOLDING ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 for MADS BECK IVERSEN HOLDING ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetSelskabets aktiviteter er at eje aktier i Mind Group A/S og lignende aktiviteter.