Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

252'

Primær drift

-2.800

Årets resultat

17.058

Aktiver

220'

Kortfristede aktiver

220'

Egenkapital

171'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

78 %

Likviditetsgrad

451 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
12.01.2022
2020
08.01.2021
2019
26.02.2020
2018
12.03.2019
2017
15.03.2018
2016
11.03.2017
2015
05.04.2016
Nettoomsætning415.177651.281697.712874.397
Bruttoresultat251.734253.527264.487536.6100000
Resultat af primær drift-2.800-32.161-39.74653.52412.807132.497135.008144.901
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter00000000
Finansieringsomkostninger-2.698-1.298-83-13-2.378-38-226-1.073
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-5.498-33.459-39.82953.51110.429132.459134.782143.828
Resultat17.058-36.197-42.94041.128-4.201111.66997.932105.147
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
12.01.2022
2020
08.01.2021
2019
26.02.2020
2018
12.03.2019
2017
15.03.2018
2016
11.03.2017
2015
05.04.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 34.91413.90922.65624.40614.78424.27740.18956.854
Likvider184.918199.288281.391405.161314.852306.873334.463281.376
Kortfristede aktiver219.832213.197304.047429.567329.636331.150374.652338.230
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver00002.22485.48162.481139.988
Langfristede aktiver00002.22485.48162.481139.988
Aktiver219.832213.197304.047429.567331.860416.631437.133478.218
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
12.01.2022
2020
08.01.2021
2019
26.02.2020
2018
12.03.2019
2017
15.03.2018
2016
11.03.2017
2015
05.04.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital171.062154.004190.201233.141192.013196.21384.54286.610
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000097.227100.675105.101137.771
Kortfristede forpligtelser48.77059.193113.846196.426139.847220.418352.591383.927
Gældsforpligtelser48.77059.193113.846196.426139.847220.418352.591391.608
Forpligtelser48.77059.193113.846196.426139.847220.418352.591391.608
Passiver219.832213.197304.047429.567331.860416.631437.133478.218
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
12.01.2022
2020
08.01.2021
2019
26.02.2020
2018
12.03.2019
2017
15.03.2018
2016
11.03.2017
2015
05.04.2016
Afkastningsgrad -1,3 %-15,1 %-13,1 %12,5 %3,9 %31,8 %30,9 %30,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.-1,0 %17,1 %14,0 %12,0 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 10,0 %-23,5 %-22,6 %17,6 %-2,2 %56,9 %115,8 %121,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -103,8 %-2.477,7 %-47.886,7 %411.723,1 %538,6 %348.676,3 %59.738,1 %13.504,3 %
Soliditestgrad 77,8 %72,2 %62,6 %54,3 %57,9 %47,1 %19,3 %18,1 %
Likviditetsgrad 450,8 %360,2 %267,1 %218,7 %235,7 %150,2 %106,3 %88,1 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Beretning
25.01.2023
Ingen nuværende registrering.