Copied

2021, DKK
01.05.2022
Bruttoresultat

1.074'

Primær drift

1.029'

Årets resultat

297'

Aktiver

32.774'

Kortfristede aktiver

136'

Egenkapital

3.730'

Afkastningsgrad

3 %

Soliditetsgrad

11 %

Likviditetsgrad

1 %

Resultat
01.05.2022
Årsrapport
2021
01.05.2022
2020
27.04.2021
2019
27.05.2020
2018
29.05.2019
2017
26.05.2018
2016
07.04.2017
2015
27.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.074.000798.000770.000573.000503.000425.000455.000456.000
Resultat af primær drift1.029.000774.000718.000547.000481.000400.000432.0000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter000000020.000
Finansieringsomkostninger-648.000-201.000-205.000-685.000-239.000-247.000-225.000-248.000
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat381.000573.000513.000-138.000242.000153.000207.000209.000
Resultat297.000446.000401.000-109.000189.000119.000162.000162.000
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
01.05.2022
Årsrapport
2021
01.05.2022
2020
27.04.2021
2019
27.05.2020
2018
29.05.2019
2017
26.05.2018
2016
07.04.2017
2015
27.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 136.000001.351.000004.0000
Likvider0021.00095.00038.000155.00024.00037.000
Kortfristede aktiver136.000021.0001.446.00038.000155.00028.00037.000
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver32.638.00031.081.00019.969.00020.358.00010.093.00010.303.0009.175.0009.069.000
Langfristede aktiver32.638.00031.081.00019.969.00020.358.00010.093.00010.303.0009.175.0009.069.000
Aktiver32.774.00031.081.00019.990.00021.804.00010.131.00010.458.0009.203.0009.106.000
Aktiver
01.05.2022
Passiver
01.05.2022
Årsrapport
2021
01.05.2022
2020
27.04.2021
2019
27.05.2020
2018
29.05.2019
2017
26.05.2018
2016
07.04.2017
2015
27.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital3.730.0003.433.0002.987.0002.586.0002.696.0002.507.0002.388.0002.226.000
Hensatte forpligtelser817.000618.000439.000363.000287.000250.000212.000170.000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser129.00020.00078.00021.00020.00020.00018.00018.000
Kortfristede forpligtelser11.792.00016.520.0005.446.0007.136.0003.553.0003.874.0002.551.0002.439.000
Gældsforpligtelser28.227.00027.030.00016.564.00018.855.0007.148.0007.701.0006.603.0006.710.000
Forpligtelser28.227.00027.030.00016.564.00018.855.0007.148.0007.701.0006.603.0006.710.000
Passiver32.774.00031.081.00019.990.00021.804.00010.131.00010.458.0009.203.0009.106.000
Passiver
01.05.2022
Nøgletal
01.05.2022
Årsrapport
2021
01.05.2022
2020
27.04.2021
2019
27.05.2020
2018
29.05.2019
2017
26.05.2018
2016
07.04.2017
2015
27.05.2016
Afkastningsgrad 3,1 %2,5 %3,6 %2,5 %4,7 %3,8 %4,7 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 8,0 %13,0 %13,4 %-4,2 %7,0 %4,7 %6,8 %7,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 158,8 %385,1 %350,2 %79,9 %201,3 %161,9 %192,0 %Na.
Soliditestgrad 11,4 %11,0 %14,9 %11,9 %26,6 %24,0 %25,9 %24,4 %
Likviditetsgrad 1,2 %Na.0,4 %20,3 %1,1 %4,0 %1,1 %1,5 %
Resultat
01.05.2022
Gæld
01.05.2022
Årsrapport
01.05.2022
Nyeste:01.01.2021- 31.12.2021(offentliggjort: 01.05.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
01.05.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for Strandvejens ApS.