Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

21.955

Primær drift

-7.131

Årets resultat

-11.838

Aktiver

1.440'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

669'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

46 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
16.02.2022
2020
13.02.2021
2019
28.05.2020
2018
20.05.2019
2017
28.05.2018
2016
09.03.2017
2015
18.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat21.95553.499173.420287.972489.360191.116321.547278.607
Resultat af primær drift-7.131-28.81253.715191.1702.324000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter1422.10603.8043440024.150
Finansieringsomkostninger-7.829-8.678-13.321-53.430-37.434-45.635-25.687-30.299
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-14.818-35.38440.394141.544-34.76620.643169.663182.374
Resultat-11.838-28.13729.395109.595-119.20612.979131.154138.768
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
16.02.2022
2020
13.02.2021
2019
28.05.2020
2018
20.05.2019
2017
28.05.2018
2016
09.03.2017
2015
18.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 44.34639.25868.095102.36255.29132.07744.60375.257
Likvider23.81841.311108.44591.219113.6100155.87617.080
Kortfristede aktiver00000000
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver1.372.0001.404.0001.437.9231.475.6891.513.4551.810.1561.127.4770
Langfristede aktiver1.372.0001.404.0001.437.9231.475.6891.513.455000
Aktiver1.440.1641.484.5691.614.4631.669.2701.682.3561.942.2331.522.1841.369.814
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
16.02.2022
2020
13.02.2021
2019
28.05.2020
2018
20.05.2019
2017
28.05.2018
2016
09.03.2017
2015
18.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital668.990680.828708.965679.570569.974689.180676.201545.047
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.75011.92612.30113.81811.80118.29416.18017.923
Kortfristede forpligtelser59.92363.533136.319191.539453.669000
Gældsforpligtelser771.174803.741905.498989.7001.112.38200824.767
Forpligtelser771.174803.741905.498989.7001.112.38200824.767
Passiver1.440.1641.484.5691.614.4631.669.2701.682.3561.942.2331.522.1841.369.814
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
16.02.2022
2020
13.02.2021
2019
28.05.2020
2018
20.05.2019
2017
28.05.2018
2016
09.03.2017
2015
18.05.2016
Afkastningsgrad -0,5 %-1,9 %3,3 %11,5 %0,1 %Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -1,8 %-4,1 %4,1 %16,1 %-20,9 %1,9 %19,4 %25,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -91,1 %-332,0 %403,2 %357,8 %6,2 %Na.Na.Na.
Soliditestgrad 46,5 %45,9 %43,9 %40,7 %33,9 %35,5 %44,4 %39,8 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for MKEN ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for MKEN ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er at drive rådgivende konsulent og ingeniørvirksomhed, udlejning af ejendom og andre beslægtede aktiviteter.