Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

1.706'

Primær drift

141'

Årets resultat

114'

Aktiver

1.296'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

612'

Afkastningsgrad

11 %

Soliditetsgrad

47 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
20.11.2020
2018
09.10.2019
2017
11.10.2018
2016
21.09.2017
2015
15.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.706.0981.869.2162.191.0901.570.4971.079.6161.007.884
Resultat af primær drift141.195196.698684.612150.703103.69571.071
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter012372151.820
Finansieringsomkostninger0-2.8750000
Andre finansielle omkostninger00-2.716-1.489-6.344-4.444
Resultat før skat141.195193.824682.133149.21697.36668.447
Resultat114.126156.354520.443116.06174.96852.745
Forslag til udbytte-200.000-200.000-200.000-120.000-50.000-50.000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
20.11.2020
2018
09.10.2019
2017
11.10.2018
2016
21.09.2017
2015
15.09.2016
Kortfristede varebeholdninger43.67151.60973.45163.974105.754119.732
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 314.942528.774215.494210.968328.911525.074
Likvider721.536703.9471.122.641710.093219.363229.339
Kortfristede aktiver01.284.3301.411.586985.035654.028874.145
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver27.25627.25627.25626.72023.89023.890
Materielle aktiver188.406247.6531.00619.82951.55783.283
Langfristede aktiver215.662274.90928.26246.54975.447107.173
Aktiver1.295.8111.559.2391.439.8481.031.584729.475981.318
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
20.11.2020
2018
09.10.2019
2017
11.10.2018
2016
21.09.2017
2015
15.09.2016
Forslag til udbytte200.000200.000200.000120.00050.00050.000
Egenkapital611.694697.570741.216340.773274.712249.744
Hensatte forpligtelser02.813719000
Langfristet gæld til banker000008.959
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser86.880274.397227.247252.722275.764439.032
Kortfristede forpligtelser684.117858.856697.913690.811454.763722.615
Gældsforpligtelser684.117858.856697.913690.811454.763731.574
Forpligtelser684.117858.856697.913690.811454.763731.574
Passiver1.295.8111.559.2391.439.8481.031.584729.475981.318
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
20.11.2020
2018
09.10.2019
2017
11.10.2018
2016
21.09.2017
2015
15.09.2016
Afkastningsgrad 10,9 %12,6 %47,5 %14,6 %14,2 %7,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 18,7 %22,4 %70,2 %34,1 %27,3 %21,1 %
Payout-ratio 175,2 %127,9 %38,4 %103,4 %66,7 %94,8 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.6.841,7 %Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 47,2 %44,7 %51,5 %33,0 %37,7 %25,4 %
Likviditetsgrad Na.149,5 %202,3 %142,6 %143,8 %121,0 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for J. C. Isolering ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-11
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for J. C. ISOLERING ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteter Virksomhedens væsentligste aktiviteter er rørisolering.