Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-12.480

Primær drift
Na.
Årets resultat

-88.913

Aktiver

3.224'

Kortfristede aktiver

453'

Egenkapital

3.207'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.06.2022
2020
11.06.2021
2019
17.06.2020
2018
30.05.2019
2017
31.05.2018
2016
01.06.2017
2015
29.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-12.480-12.761-15.506-8.4590-13.165-6.679-7.922
Resultat af primær drift00-15.50600000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 394.3651.398.088535.962193.678171.838213.555192.317109.171
Finansielle indtægter17.13033.728437.67512.6322.697003.585
Finansieringsomkostninger-487.985-25.517-691-16.9200000
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-88.9701.393.538957.440180.931167.467200.390185.638104.834
Resultat-88.9131.396.114869.697180.931167.467200.390185.638104.834
Forslag til udbytte000000-51.700-50.600
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.06.2022
2020
11.06.2021
2019
17.06.2020
2018
30.05.2019
2017
31.05.2018
2016
01.06.2017
2015
29.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 431.3742.3370188.946164.84187.144103.64863.649
Likvider21.177080.363102.783244.138126.18836.81333.618
Kortfristede aktiver452.5512.33780.363291.729408.979213.332140.46197.267
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver2.770.9703.464.5031.931.694792.672446.175474.337398.282305.965
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver2.770.9703.464.5031.931.694792.672446.175474.337398.282305.965
Aktiver3.223.5213.466.8402.012.0571.084.401855.154687.669538.743403.232
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.06.2022
2020
11.06.2021
2019
17.06.2020
2018
30.05.2019
2017
31.05.2018
2016
01.06.2017
2015
29.05.2016
Forslag til udbytte00000051.70050.600
Egenkapital3.206.6563.295.5691.899.4551.029.758848.827681.360532.670397.632
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser16.865171.271112.60254.6436.3276.3096.0735.600
Gældsforpligtelser16.865171.271112.60254.6436.3276.3096.0735.600
Forpligtelser16.865171.271112.60254.6436.3276.3096.0735.600
Passiver3.223.5213.466.8402.012.0571.084.401855.154687.669538.743403.232
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.06.2022
2020
11.06.2021
2019
17.06.2020
2018
30.05.2019
2017
31.05.2018
2016
01.06.2017
2015
29.05.2016
Afkastningsgrad Na.Na.-0,8 %Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -2,8 %42,4 %45,8 %17,6 %19,7 %29,4 %34,9 %26,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.27,8 %48,3 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.-2.244,0 %Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,5 %95,1 %94,4 %95,0 %99,3 %99,1 %98,9 %98,6 %
Likviditetsgrad 2.683,4 %1,4 %71,4 %533,9 %6.464,0 %3.381,4 %2.312,9 %1.736,9 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-07
Ledelsespåtegning:Efterfølgende årsrapport for perioden 1/1 - 31/12 2022 for Repsak Holding ApS, der udviser et resultat på kr. -88. 913 samt en egenkapital på kr. 3. 206. 656 godkendes og indstilles hermed til generalforsamlingens vedtagelse.   Direktionen erklærer i denne forbindelse:   - at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav, og   - at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver samt årets resultat.   Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.