Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

403'

Primær drift

-343'

Årets resultat

-348'

Aktiver

660'

Kortfristede aktiver

644'

Egenkapital

-177'

Afkastningsgrad

-52 %

Soliditetsgrad

-27 %

Likviditetsgrad

77 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
27.11.2020
2018
06.11.2019
2017
14.11.2018
2016
27.11.2017
2015
05.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat402.542999.654618.881885.1002.478.2811.702.491
Resultat af primær drift-343.012247.514143.839-232.296791.258185.851
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter000000
Finansieringsomkostninger-3.59500000
Andre finansielle omkostninger0-2.709-1.076-8.870-4.364-5.248
Resultat før skat-346.607244.805142.763-241.166786.894180.603
Resultat-347.854177.305103.763-191.974595.337131.292
Forslag til udbytte0000-600.000-200.000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
27.11.2020
2018
06.11.2019
2017
14.11.2018
2016
27.11.2017
2015
05.12.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 339.440496.136519.038468.743651.642658.807
Likvider304.699403.871390.602399.1231.256.121675.317
Kortfristede aktiver644.139900.007909.640867.8661.907.7631.334.124
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver16.00025.72444.96264.19730.93461.867
Langfristede aktiver16.00025.72444.96264.19730.93461.867
Aktiver660.139925.731954.602932.0631.938.6971.395.991
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
27.11.2020
2018
06.11.2019
2017
14.11.2018
2016
27.11.2017
2015
05.12.2016
Forslag til udbytte0000600.000200.000
Egenkapital-176.654171.200-6.105-109.868682.106286.765
Hensatte forpligtelser000002.127
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser53.18372.39173.174116.85419.93441.367
Kortfristede forpligtelser836.793754.531960.7071.041.9311.256.5911.107.099
Gældsforpligtelser836.793754.531960.7071.041.9311.256.5911.107.099
Forpligtelser836.793754.531960.7071.041.9311.256.5911.107.099
Passiver660.139925.731954.602932.0631.938.6971.395.991
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
27.11.2020
2018
06.11.2019
2017
14.11.2018
2016
27.11.2017
2015
05.12.2016
Afkastningsgrad -52,0 %26,7 %15,1 %-24,9 %40,8 %13,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 196,9 %103,6 %-1.699,6 %174,7 %87,3 %45,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.100,8 %152,3 %
Gældsdæknings-nøgletal -9.541,4 %Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -26,8 %18,5 %-0,6 %-11,8 %35,2 %20,5 %
Likviditetsgrad 77,0 %119,3 %94,7 %83,3 %151,8 %120,5 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Unified People ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter er at drive konsulentvirksomhed inden for HR og Strategi.