Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

2.102'

Primær drift

599'

Årets resultat

690'

Aktiver

2.935'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

1.192'

Afkastningsgrad

20 %

Soliditetsgrad

41 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
11.01.2022
2019
08.01.2021
2018
07.02.2020
2017
23.02.2019
2016
21.11.2017
2015
08.02.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat2.101.6011.365.6191.406.2431.436.3011.112.4621.167.041791.059
Resultat af primær drift599.19719.119-22.4855.223-41.566152.142-235.027
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter98.59098.51558.40540.83728.3660148.296
Finansieringsomkostninger-7.661-8.398-6.471-3.504-2.453-12-215
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat0000-15.653152.130-86.946
Resultat690.126109.23629.44942.556-15.653152.130-86.946
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
11.01.2022
2019
08.01.2021
2018
07.02.2020
2017
23.02.2019
2016
21.11.2017
2015
08.02.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.649.2463.126.9322.135.4081.320.4241.033.891941.490405.903
Likvider176.865247.700797.93295.94892.341236.165525.427
Kortfristede aktiver000000931.330
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver108.75870.25094.1348.42914.0495.50416.257
Langfristede aktiver108.75870.25094.1348.42914.0495.50416.257
Aktiver2.934.8693.444.8823.027.4741.424.8011.140.2811.183.159947.587
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
11.01.2022
2019
08.01.2021
2018
07.02.2020
2017
23.02.2019
2016
21.11.2017
2015
08.02.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital1.191.913501.78717.551-11.898-54.454-38.801-190.931
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld85.30385.3030000
Leverandører af varer og tjenesteydelser221.976149.693234.433167.747168.734184.627114.359
Kortfristede forpligtelser1.742.9562.857.7922.924.6201.436.6991.194.7351.221.9601.088.139
Gældsforpligtelser1.742.9562.943.0953.009.9231.436.6991.194.7351.221.9601.138.518
Forpligtelser1.742.9562.943.0953.009.9231.436.6991.194.7351.221.9601.138.518
Passiver2.934.8693.444.8823.027.4741.424.8011.140.2811.183.159947.587
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
11.01.2022
2019
08.01.2021
2018
07.02.2020
2017
23.02.2019
2016
21.11.2017
2015
08.02.2017
Afkastningsgrad 20,4 %0,6 %-0,7 %0,4 %-3,6 %12,9 %-24,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 57,9 %21,8 %167,8 %-357,7 %28,7 %-392,1 %45,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 7.821,4 %227,7 %-347,5 %149,1 %-1.694,5 %1.267.850,0 %-109.314,9 %
Soliditestgrad 40,6 %14,6 %0,6 %-0,8 %-4,8 %-3,3 %-20,1 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.85,6 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Feriepartnerselskab Henne for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true false
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-20
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for Feriepartnerselskab Henne.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er at drive feriehusudlejning og dermed beslægtet virksomhed.