Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

727'

Primær drift

707'

Årets resultat

343'

Aktiver

12.776'

Kortfristede aktiver

720'

Egenkapital

-436'

Afkastningsgrad

6 %

Soliditetsgrad

-3 %

Likviditetsgrad

73 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
17.11.2020
2018
23.10.2019
2017
09.11.2018
2016
28.11.2017
2015
20.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat727.225387.616505.486503.163702.2280
Resultat af primær drift707.225367.616485.486303.436445.4110
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter000000
Finansieringsomkostninger-305.426-514.915-302.085-290.915-372.388-391.094
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat401.799-147.299183.40112.52173.02338.823
Resultat342.784-92.955183.40112.52173.02338.823
Forslag til udbytte000000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
17.11.2020
2018
23.10.2019
2017
09.11.2018
2016
28.11.2017
2015
20.09.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 244.094414.778560.434664.517319.096308.616
Likvider476.359858.464240.157191.008104.497163.396
Kortfristede aktiver720.4531.273.242800.591855.525423.593472.012
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver12.055.23412.075.23412.090.31411.905.46412.505.19112.635.008
Langfristede aktiver12.055.23412.075.23412.090.31411.905.46412.505.19112.635.008
Aktiver12.775.68713.348.47612.890.90512.760.98912.928.78413.107.020
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
17.11.2020
2018
23.10.2019
2017
09.11.2018
2016
28.11.2017
2015
20.09.2016
Forslag til udbytte000000
Egenkapital-436.141-778.925-685.970-869.371-881.892-954.916
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser15.00016.917128.23918.33317.63718.971
Kortfristede forpligtelser987.5811.700.4653.636.2203.360.1943.174.6212.975.145
Gældsforpligtelser13.211.82814.127.40113.576.87513.630.36013.810.67614.061.936
Forpligtelser13.211.82814.127.40113.576.87513.630.36013.810.67614.061.936
Passiver12.775.68713.348.47612.890.90512.760.98912.928.78413.107.020
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
17.11.2020
2018
23.10.2019
2017
09.11.2018
2016
28.11.2017
2015
20.09.2016
Afkastningsgrad 5,5 %2,8 %3,8 %2,4 %3,4 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -78,6 %11,9 %-26,7 %-1,4 %-8,3 %-4,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 231,6 %71,4 %160,7 %104,3 %119,6 %Na.
Soliditestgrad -3,4 %-5,8 %-5,3 %-6,8 %-6,8 %-7,3 %
Likviditetsgrad 73,0 %74,9 %22,0 %25,5 %13,3 %15,9 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for KL GOLF 2009 ApS for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for KL GOLF 2009 ApS for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets hovedaktivitet er eje, udvikle og drive golfbaner på Bornholm.