Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

2.194'

Primær drift

2.194'

Årets resultat

1.495'

Aktiver

49.541'

Kortfristede aktiver

1.541'

Egenkapital

-1.632'

Afkastningsgrad

4 %

Soliditetsgrad

-3 %

Likviditetsgrad

95 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.06.2022
2020
22.06.2021
2019
25.05.2020
2018
15.04.2019
2017
17.05.2018
2016
30.05.2017
2015
25.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat2.194.2012.208.0772.623.2982.347.0673.147.934740.3812.199.443-3.336.582
Resultat af primær drift2.194.201-262.7362.923.2983.147.0670000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter0000000983
Finansieringsomkostninger-276.379000-149.863-178.398-185.876-212.535
Andre finansielle omkostninger0-129.489-127.238-103.2560000
Resultat før skat1.917.822-392.2252.796.0603.043.8112.998.071561.9832.013.567-3.548.134
Resultat1.495.339-849.2253.682.0192.903.4122.998.071561.9832.013.567-3.548.134
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.06.2022
2020
22.06.2021
2019
25.05.2020
2018
15.04.2019
2017
17.05.2018
2016
30.05.2017
2015
25.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0549.6311.412.364000100.9710
Likvider1.541.2981.363.6671.308.5692.144.0813.068.8481.590.726462.6111.454.852
Kortfristede aktiver1.541.2981.913.2982.720.9332.144.0813.068.8481.590.726563.5821.454.852
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver48.000.00048.000.00050.400.00050.100.00049.300.00048.100.00049.200.00046.676.172
Langfristede aktiver48.000.00048.000.00050.400.00050.100.00049.300.00048.100.00049.200.00046.676.172
Aktiver49.541.29849.913.29853.120.93352.244.08152.368.84849.690.72649.763.58248.131.024
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.06.2022
2020
22.06.2021
2019
25.05.2020
2018
15.04.2019
2017
17.05.2018
2016
30.05.2017
2015
25.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital-1.632.411-3.127.750-2.278.525-5.960.544-8.863.956-11.862.027-12.424.010-14.437.576
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld9.204.48400011.330.64411.330.64411.448.90811.448.908
Leverandører af varer og tjenesteydelser149.86589.44593.46267.35362.15440.67946.61827.151
Kortfristede forpligtelser1.622.0493.072.5011.657.0431.655.6971.290.6381.248.9041.044.1101.184.191
Gældsforpligtelser51.173.70953.041.04855.399.45858.204.62561.232.80461.552.75362.187.59262.568.600
Forpligtelser51.173.70953.041.04855.399.45858.204.62561.232.80461.552.75362.187.59262.568.600
Passiver49.541.29849.913.29853.120.93352.244.08152.368.84849.690.72649.763.58248.131.024
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.06.2022
2020
22.06.2021
2019
25.05.2020
2018
15.04.2019
2017
17.05.2018
2016
30.05.2017
2015
25.05.2016
Afkastningsgrad 4,4 %-0,5 %5,5 %6,0 %Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -91,6 %27,2 %-161,6 %-48,7 %-33,8 %-4,7 %-16,2 %24,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 793,9 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -3,3 %-6,3 %-4,3 %-11,4 %-16,9 %-23,9 %-25,0 %-30,0 %
Likviditetsgrad 95,0 %62,3 %164,2 %129,5 %237,8 %127,4 %54,0 %122,9 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for VST I A/S for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.
Oplysning om eventualaktiver:Selskabet har et udskudt skatteaktiv på 6. 839 t. kr. , der udgøres af forskelsværdier på aktiver såvel som passiver. Da der er usikkerhed forbundet med tidspunkt for udnyttelse, er det udskudte skatteaktiv ikke indregnet.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-17
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for VST I A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets hovedaktivitet består i at erhverve, eje og udleje fast ejendom.