Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

206'

Primær drift

-11.858'

Årets resultat

-9.528'

Aktiver

16.841'

Kortfristede aktiver

7.869'

Egenkapital

2.764'

Afkastningsgrad

-70 %

Soliditetsgrad

16 %

Likviditetsgrad

116 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
22.06.2021
2019
19.08.2020
2018
27.06.2019
2017
29.05.2018
2016
17.02.2017
2015
17.02.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat206.1811.312.6432.488.5351.453.892110.641493.9621.446.9480
Resultat af primær drift-11.858.163-8.545.879-2.140.470-971.786-1.008.182-741.98117.613468.203
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter19.078101.3802.6437.489521.71800
Finansieringsomkostninger0000-153.054-29.309-9.645-6.687
Andre finansielle omkostninger-550.717-600.433-305.202-213.8240000
Resultat før skat-12.389.802-9.044.932-2.443.029-1.178.121-1.161.184-769.5717.968492.087
Resultat-9.528.254-7.163.095-1.837.239-1.099.474-923.007-602.72910.094378.800
Forslag til udbytte0000000-378.800
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
22.06.2021
2019
19.08.2020
2018
27.06.2019
2017
29.05.2018
2016
17.02.2017
2015
17.02.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.393.5953.717.1623.226.4283.527.4402.115.3152.043.837807.1021.353.792
Likvider3.475.84812.561.7563.932.640183.549442.2741.005.760310.759315.896
Kortfristede aktiver7.869.44316.278.9187.159.0683.710.9892.557.5893.049.5971.117.8611.669.688
Immaterielle aktiver og goodwill4.178.9683.196.1652.623.9641.941.8091.312.866380.86600
Finansielle anlægsaktiver4.792.8172.389.241801.40169.00069.000027.0000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver8.971.7855.585.4063.425.3652.010.8091.381.866380.86627.0000
Aktiver16.841.22821.864.32410.584.4335.721.7983.939.4553.430.4631.144.8611.669.688
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
22.06.2021
2019
19.08.2020
2018
27.06.2019
2017
29.05.2018
2016
17.02.2017
2015
17.02.2016
Forslag til udbytte0000000378.800
Egenkapital2.763.5179.315.478-628.032-475.876-51.359871.647135.090503.800
Hensatte forpligtelser00025.811009.5579.557
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00001.916.2801.916.28000
Leverandører af varer og tjenesteydelser4.967.3223.992.5383.089.0322.583.6461.609.837372.701462.305614.894
Kortfristede forpligtelser6.760.9746.743.5724.409.9593.935.8102.074.535642.5361.000.2141.156.331
Gældsforpligtelser14.077.71112.548.84611.212.4656.171.8633.990.8152.558.8161.000.2141.156.331
Forpligtelser14.077.71112.548.84611.212.4656.171.8633.990.8152.558.8161.000.2141.156.331
Passiver16.841.22821.864.32410.584.4335.721.7983.939.4553.430.4631.144.8611.669.688
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
22.06.2021
2019
19.08.2020
2018
27.06.2019
2017
29.05.2018
2016
17.02.2017
2015
17.02.2016
Afkastningsgrad -70,4 %-39,1 %-20,2 %-17,0 %-25,6 %-21,6 %1,5 %28,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -344,8 %-76,9 %292,5 %231,0 %1.797,2 %-69,1 %7,5 %75,2 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.100,0 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.-658,7 %-2.531,6 %182,6 %7.001,7 %
Soliditestgrad 16,4 %42,6 %-5,9 %-8,3 %-1,3 %25,4 %11,8 %30,2 %
Likviditetsgrad 116,4 %241,4 %162,3 %94,3 %123,3 %474,6 %111,8 %144,4 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:This annual report has been presented in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act governing reporting class B enterprises with addition of a few provisions for reporting class C. The accounting policies applied to these financial statements are consistent with those applied last year.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:9 Assets charged and collateral As collateral for the loans from the Danish Growth Fund (Vækstfonden) the Company has pledged assets with a nominal value of TDKK. 7,800 as collateral. The pledged assets comprise of intangible assets related to the Company's development projects. Further a dividend restriction is established in this regard. The loan is measured at amortised cost. 
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-04
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:The Board of Directors and the Executive Board have today considered and approved the annual report of Passendo ApS for the financial year 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Primary activitiesThe primary activities consist of supporting clients with commercializing e-mail and related business.