Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

1.787'

Primær drift

430'

Årets resultat

273'

Aktiver

1.811'

Kortfristede aktiver

754'

Egenkapital

948'

Afkastningsgrad

24 %

Soliditetsgrad

52 %

Likviditetsgrad

87 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
28.01.2022
2020
23.02.2021
2019
13.02.2020
2018
18.02.2019
2017
20.02.2018
2016
14.03.2017
2015
05.02.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.787.0151.407.252790.6411.361.4061.604.2602.413.4651.901.6241.561.408
Resultat af primær drift430.166126.4710-150.439176.1261.192.1941.058.533772.270
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter30618805093.817118110
Finansieringsomkostninger-74.193-84.108-91.166-104.953-62.756-108.976-99.226-67.801
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat356.27942.551-741.413-254.883117.1871.083.336959.318704.469
Resultat273.27954.551-578.413-200.88388.579839.194744.280543.727
Forslag til udbytte00000-150.00000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
28.01.2022
2020
23.02.2021
2019
13.02.2020
2018
18.02.2019
2017
20.02.2018
2016
14.03.2017
2015
05.02.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 478.589672.839854.427214.091125.35799.466159.129323.842
Likvider274.429542.7140337.293066.14526.94094.432
Kortfristede aktiver753.9981.216.227854.913551.870126.063166.317186.677418.899
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver23.75023.75023.75023.75023.75023.75023.75023.750
Materielle aktiver1.033.4631.656.4431.748.5022.684.8192.165.7172.571.1481.628.247306.168
Langfristede aktiver1.057.2131.680.1931.772.2522.708.5692.189.4672.594.8981.651.997329.918
Aktiver1.811.2112.896.4202.627.1653.260.4392.315.5302.761.2151.838.674748.817
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
28.01.2022
2020
23.02.2021
2019
13.02.2020
2018
18.02.2019
2017
20.02.2018
2016
14.03.2017
2015
05.02.2016
Forslag til udbytte00000150.00000
Egenkapital948.298675.019620.4681.198.8811.399.7641.461.185725.391-18.889
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker01.410.1731.147.8411.405.846335.171554.689356.8470
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser18.74030.00064.43318.88111.44620.23448.22732.613
Kortfristede forpligtelser862.913811.228858.856655.712580.595745.341756.436767.706
Gældsforpligtelser862.9132.221.4012.006.6972.061.558915.7661.300.0301.113.283767.706
Forpligtelser862.9132.221.4012.006.6972.061.558915.7661.300.0301.113.283767.706
Passiver1.811.2112.896.4202.627.1653.260.4392.315.5302.761.2151.838.674748.817
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
28.01.2022
2020
23.02.2021
2019
13.02.2020
2018
18.02.2019
2017
20.02.2018
2016
14.03.2017
2015
05.02.2016
Afkastningsgrad 23,8 %4,4 %Na.-4,6 %7,6 %43,2 %57,6 %103,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 28,8 %8,1 %-93,2 %-16,8 %6,3 %57,4 %102,6 %-2.878,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.17,9 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 579,8 %150,4 %Na.-143,3 %280,7 %1.094,0 %1.066,8 %1.139,0 %
Soliditestgrad 52,4 %23,3 %23,6 %36,8 %60,5 %52,9 %39,5 %-2,5 %
Likviditetsgrad 87,4 %149,9 %99,5 %84,2 %21,7 %22,3 %24,7 %54,6 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for AV-UDLEJNING ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i køb og salg samt udlejning af AV-udstyr og dermed beslægtet virksomhed.