Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-3.750

Primær drift

-3.750

Årets resultat

-436'

Aktiver

4.370'

Kortfristede aktiver

1.170'

Egenkapital

4.181'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

96 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.05.2022
2020
23.04.2021
2019
06.07.2020
2018
05.04.2019
2017
23.04.2018
2016
31.05.2017
2015
26.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-3.750-3.750-3.750-4.375-5.000-5.000-5.000-7.813
Resultat af primær drift-3.750-3.750-3.750-4.375-5.000-5.000-5.000-7.813
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter10049310029021
Finansieringsomkostninger-2.343-4.995-2.899-3.685-20.975-14.846-3.900-13.461
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-423.38351.65564.84785.793528.236655.024140.206111.418
Resultat-435.91049.23061.53383.048527.803653.825137.399105.447
Forslag til udbytte-118.750-114.400-113.000-110.600-108.000-105.800-103.400-101.200
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.05.2022
2020
23.04.2021
2019
06.07.2020
2018
05.04.2019
2017
23.04.2018
2016
31.05.2017
2015
26.04.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.119.1621.578.5441.134.5201.255.273761.818818.986646.063592.221
Likvider51.128457.585413.137383.931784.224146.724133.195121.752
Kortfristede aktiver1.170.2902.036.1291.547.6571.639.2041.546.042965.710779.258713.973
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver3.200.0003.340.4243.809.8923.760.2274.195.8744.301.5633.648.7223.520.716
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver3.200.0003.340.4243.809.8923.760.2274.195.8744.301.5633.648.7223.520.716
Aktiver4.370.2905.376.5535.357.5495.399.4315.741.9165.267.2734.427.9804.234.689
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.05.2022
2020
23.04.2021
2019
06.07.2020
2018
05.04.2019
2017
23.04.2018
2016
31.05.2017
2015
26.04.2016
Forslag til udbytte118.750114.400113.000110.600108.000105.800103.400101.200
Egenkapital4.181.1424.731.4524.795.2224.844.2894.869.2414.447.2393.896.8143.860.615
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser189.148645.101562.327555.142872.675820.034531.166374.074
Gældsforpligtelser189.148645.101562.327555.142872.675820.034531.166374.074
Forpligtelser189.148645.101562.327555.142872.675820.034531.166374.074
Passiver4.370.2905.376.5535.357.5495.399.4315.741.9165.267.2734.427.9804.234.689
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
16.05.2022
2020
23.04.2021
2019
06.07.2020
2018
05.04.2019
2017
23.04.2018
2016
31.05.2017
2015
26.04.2016
Afkastningsgrad -0,1 %-0,1 %-0,1 %-0,1 %-0,1 %-0,1 %-0,1 %-0,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -10,4 %1,0 %1,3 %1,7 %10,8 %14,7 %3,5 %2,7 %
Payout-ratio -27,2 %232,4 %183,6 %133,2 %20,5 %16,2 %75,3 %96,0 %
Gældsdæknings-nøgletal -160,1 %-75,1 %-129,4 %-118,7 %-23,8 %-33,7 %-128,2 %-58,0 %
Soliditestgrad 95,7 %88,0 %89,5 %89,7 %84,8 %84,4 %88,0 %91,2 %
Likviditetsgrad 618,7 %315,6 %275,2 %295,3 %177,2 %117,8 %146,7 %190,9 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Søren Jauert Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-07
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 for Søren Jauert Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af besiddelse af kapitalandele i tilknyttede virksomheder.