Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

2.082'

Primær drift

1.986'

Årets resultat

807'

Aktiver

52.711'

Kortfristede aktiver

845'

Egenkapital

16.144'

Afkastningsgrad

4 %

Soliditetsgrad

31 %

Likviditetsgrad

12 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
09.02.2022
2019
20.01.2021
2018
24.02.2020
2017
29.01.2019
2016
23.01.2017
2015
05.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat2.082.1421.978.1221.253.0321.194.4021.099.8771.085.0471.114.384
Resultat af primær drift1.986.2121.962.0501.846.2493.185.1882.485.93400
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter9.9226.8986.19590.22014.76421.7813.406
Finansieringsomkostninger-959.198-940.769-395.718-397.833-320.253-453.973-465.471
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat1.036.9361.028.1791.456.7262.877.5752.180.4451.274.498120.893
Resultat807.350801.6311.136.9282.244.1111.791.267924.16584.893
Forslag til udbytte-1.300.000-1.300.000-1.000.0000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
09.02.2022
2019
20.01.2021
2018
24.02.2020
2017
29.01.2019
2016
23.01.2017
2015
05.05.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 835.800625.319335.192302.640262.810363.913260.935
Likvider9.59663.8591.577.13546.342193.57200
Kortfristede aktiver845.396689.1781.912.327348.982456.382363.913260.935
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver51.866.00050.944.01042.777.29838.077.86131.704.00027.250.00026.615.000
Langfristede aktiver51.866.00050.944.01042.777.29838.077.86131.704.00027.250.00026.615.000
Aktiver52.711.39651.633.18844.689.62538.426.84332.160.38227.613.91326.875.935
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
09.02.2022
2019
20.01.2021
2018
24.02.2020
2017
29.01.2019
2016
23.01.2017
2015
05.05.2016
Forslag til udbytte1.300.0001.300.0001.000.0000000
Egenkapital16.143.59815.336.24815.534.61714.397.69112.153.5797.449.0286.524.870
Hensatte forpligtelser4.405.0004.212.0004.039.0003.836.0003.264.0002.312.0002.076.000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser44.260108.76345.954134.34679.49532.60034.311
Kortfristede forpligtelser7.219.8936.566.7564.256.1612.506.2543.208.4993.000.2093.070.011
Gældsforpligtelser32.162.79832.084.94025.116.00820.193.15216.742.80317.852.88518.275.065
Forpligtelser32.162.79832.084.94025.116.00820.193.15216.742.80317.852.88518.275.065
Passiver52.711.39651.633.18844.689.62538.426.84332.160.38227.613.91326.875.935
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
09.02.2022
2019
20.01.2021
2018
24.02.2020
2017
29.01.2019
2016
23.01.2017
2015
05.05.2016
Afkastningsgrad 3,8 %3,8 %4,1 %8,3 %7,7 %Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 5,0 %5,2 %7,3 %15,6 %14,7 %12,4 %1,3 %
Payout-ratio 161,0 %162,2 %88,0 %Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 207,1 %208,6 %466,6 %800,6 %776,2 %Na.Na.
Soliditestgrad 30,6 %29,7 %34,8 %37,5 %37,8 %27,0 %24,3 %
Likviditetsgrad 11,7 %10,5 %44,9 %13,9 %14,2 %12,1 %8,5 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 10. 21 - 30. 09. 22 for JHN Boligejendomme ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i erhverve, udleje og drive fast ejendom samt aktiviteter i til-knytning hertil.