Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-11.567

Primær drift

-11.567

Årets resultat

7.623'

Aktiver

12.301'

Kortfristede aktiver

12.301'

Egenkapital

12.292'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
04.07.2022
2020
30.06.2021
2019
01.09.2020
2018
03.06.2019
2017
18.06.2018
2016
06.06.2017
2015
31.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-11.567-8.125-10.081-7.568-6.402-6.50000
Resultat af primær drift-11.567-8.125-10.081-7.568-6.402-6.500-5.0000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 7.824.533935.1011.473.265744.815543.722208.21900
Finansielle indtægter28.88344.00340.30147.90137.48020.39018.95419.898
Finansieringsomkostninger-219.017-3.704-19.461-572-17.840-36.054-7.247-34.722
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat7.622.832967.2751.484.024784.576556.960186.0551.035.535741.456
Resultat7.622.832967.2751.481.802784.576556.960186.0551.035.535741.456
Forslag til udbytte-2.400.000-100.000-100.000-95.000-108.000-105.800-86.2670
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
04.07.2022
2020
30.06.2021
2019
01.09.2020
2018
03.06.2019
2017
18.06.2018
2016
06.06.2017
2015
31.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.963.60229.327296.673271.320270.140238.958206.5300
Likvider2.475.539110.37237.557255.0511.28610.857144.7690
Kortfristede aktiver12.300.5781.176.404334.230526.371271.426249.815351.2990
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver005.772.2604.590.1924.168.5613.739.0123.537.7401.041.893
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver03.600.4675.772.2604.590.1924.168.5613.739.0123.537.7401.041.893
Aktiver12.300.5784.776.8716.106.4905.116.5634.439.9873.988.8273.889.0391.041.893
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
04.07.2022
2020
30.06.2021
2019
01.09.2020
2018
03.06.2019
2017
18.06.2018
2016
06.06.2017
2015
31.05.2016
Forslag til udbytte2.400.000100.000100.00095.000108.000105.80086.2670
Egenkapital12.291.5784.768.7466.098.3655.111.5634.434.9873.983.8273.884.039928.164
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser9.0008.1258.1255.0005.0005.0005.0005.000
Kortfristede forpligtelser000005.0005.000113.729
Gældsforpligtelser9.0008.1258.1255.0005.0005.0005.000113.729
Forpligtelser9.0008.1258.1255.0005.0005.0005.000113.729
Passiver12.300.5784.776.8716.106.4905.116.5634.439.9873.988.8273.889.0391.041.893
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
04.07.2022
2020
30.06.2021
2019
01.09.2020
2018
03.06.2019
2017
18.06.2018
2016
06.06.2017
2015
31.05.2016
Afkastningsgrad -0,1 %-0,2 %-0,2 %-0,1 %-0,1 %-0,2 %-0,1 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 62,0 %20,3 %24,3 %15,3 %12,6 %4,7 %26,7 %79,9 %
Payout-ratio 31,5 %10,3 %6,7 %12,1 %19,4 %56,9 %8,3 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal -5,3 %-219,4 %-51,8 %-1.323,1 %-35,9 %-18,0 %-69,0 %Na.
Soliditestgrad 99,9 %99,8 %99,9 %99,9 %99,9 %99,9 %99,9 %89,1 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.4.996,3 %7.026,0 %Na.
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Ahler Brorsbøl Holding ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg fra højere regnskabsklasser.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Ahler Brorsbøl Holding ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens aktivitet er besiddelse af kapitalandele i associeret virksomhed og investering i værdipapirer.