Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

1.819'

Primær drift

420'

Årets resultat

311'

Aktiver

1.442'

Kortfristede aktiver

1.429'

Egenkapital

952'

Afkastningsgrad

29 %

Soliditetsgrad

66 %

Likviditetsgrad

292 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
05.07.2021
2019
07.07.2020
2018
28.05.2019
2017
31.05.2018
2016
31.05.2017
2015
02.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.819.1951.574.0011.734.6651.466.781855.013923.5561.244.2971.357.946
Resultat af primær drift420.323296.403484.014381.44298.633155.036557.969438.256
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter0020.854200000
Finansieringsomkostninger-20.507-20.172-12.477-7.025-6.264-4.502-272-214
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat399.816276.231492.391374.43792.369150.534557.697438.042
Resultat311.061214.648388.290292.02691.269168.852434.625335.635
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
05.07.2021
2019
07.07.2020
2018
28.05.2019
2017
31.05.2018
2016
31.05.2017
2015
02.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 732.485601.7621.106.5501.308.614982.913963.3191.176.8451.093.381
Likvider696.0682.174.6721.660.976941.949775.188830.796663.628691.920
Kortfristede aktiver1.428.5532.776.4342.767.5262.250.5631.758.1011.794.1151.840.4731.785.301
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver13.81520.44527.0755.33430.43167.10150.43719.164
Langfristede aktiver13.81520.44527.0755.33430.43167.10150.43719.164
Aktiver1.442.3682.796.8792.794.6012.255.8971.788.5321.861.2161.890.9101.804.465
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
05.07.2021
2019
07.07.2020
2018
28.05.2019
2017
31.05.2018
2016
31.05.2017
2015
02.06.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital951.6692.140.6081.925.9601.537.6701.245.6441.154.3751.292.878858.253
Hensatte forpligtelser2.2720000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld091.83290.81031.9500000
Leverandører af varer og tjenesteydelser63.57135.26651.427128.56087.695214.0360315.951
Kortfristede forpligtelser488.427564.439777.831686.277542.888706.841598.032946.212
Gældsforpligtelser488.427656.271868.641718.227542.888706.841598.032946.212
Forpligtelser488.427656.271868.641718.227542.888706.841598.032946.212
Passiver1.442.3682.796.8792.794.6012.255.8971.788.5321.861.2161.890.9101.804.465
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.06.2022
2020
05.07.2021
2019
07.07.2020
2018
28.05.2019
2017
31.05.2018
2016
31.05.2017
2015
02.06.2016
Afkastningsgrad 29,1 %10,6 %17,3 %16,9 %5,5 %8,3 %29,5 %24,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 32,7 %10,0 %20,2 %19,0 %7,3 %14,6 %33,6 %39,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 2.049,7 %1.469,4 %3.879,2 %5.429,8 %1.574,6 %3.443,7 %205.135,7 %204.792,5 %
Soliditestgrad 66,0 %76,5 %68,9 %68,2 %69,6 %62,0 %68,4 %47,6 %
Likviditetsgrad 292,5 %491,9 %355,8 %327,9 %323,8 %253,8 %307,8 %188,7 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:The annual report for Visco Danmark ApS has been presented in accordance with the Danish Financial Statements Act regulations concerning reporting class B enterprises. Furthermore, the company has decided to comply with certain rules applying to reporting class C enterprises. The accounting policies are unchanged from last year, and the annual report is presented in DKK.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Today, the Managing Director has approved the annual report of Visco Danmark ApS for the financial year 2022.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:The principal activities of the company Like previous years, the activities are installation of fiber cables.