Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

171'

Primær drift

143'

Årets resultat

108'

Aktiver

679'

Kortfristede aktiver

117'

Egenkapital

581'

Afkastningsgrad

21 %

Soliditetsgrad

86 %

Likviditetsgrad

124 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
10.10.2021
2019
27.10.2020
2018
11.09.2019
2017
04.10.2018
2016
06.12.2017
2015
03.01.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat170.753141.817271.404474.898374.933151.6000
Resultat af primær drift142.92156.022-105.899396.778347.733128.968135.749
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter001.0690000
Finansieringsomkostninger-3.705-38.954-12.955-4.958-17.698-14.350-22.750
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat139.21617.068-117.785391.820330.035114.618112.999
Resultat108.3874.861-94.106304.483256.64193.819112.999
Forslag til udbytte-114.40000-45.000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
10.10.2021
2019
27.10.2020
2018
11.09.2019
2017
04.10.2018
2016
06.12.2017
2015
03.01.2017
Kortfristede varebeholdninger00021.000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 61.43575.908251.812182.818202.81800
Likvider55.828046.10958375.6476.693443
Kortfristede aktiver117.26375.908297.921204.401278.4656.693443
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver20.00020.00000000
Materielle aktiver541.651562.315580.847612.179643.511627.211649.843
Langfristede aktiver561.651582.315580.847612.179643.511627.211649.843
Aktiver678.914658.223878.768816.580921.976633.904650.286
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
10.10.2021
2019
27.10.2020
2018
11.09.2019
2017
04.10.2018
2016
06.12.2017
2015
03.01.2017
Forslag til udbytte114.4000045.000000
Egenkapital581.023472.636467.775606.881302.39845.757-48.062
Hensatte forpligtelser3.300001.69775404.369
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser22.222103.196271.95320.000172.6645.0000
Kortfristede forpligtelser94.591185.587410.993208.002618.824588.147530.646
Gældsforpligtelser94.591185.587410.993208.002618.824588.147693.979
Forpligtelser94.591185.587410.993208.002618.824588.147693.979
Passiver678.914658.223878.768816.580921.976633.904650.286
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
10.10.2021
2019
27.10.2020
2018
11.09.2019
2017
04.10.2018
2016
06.12.2017
2015
03.01.2017
Afkastningsgrad 21,1 %8,5 %-12,1 %48,6 %37,7 %20,3 %20,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 18,7 %1,0 %-20,1 %50,2 %84,9 %205,0 %-235,1 %
Payout-ratio 105,5 %Na.Na.14,8 %Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 3.857,5 %143,8 %-817,4 %8.002,8 %1.964,8 %898,7 %596,7 %
Soliditestgrad 85,6 %71,8 %53,2 %74,3 %32,8 %7,2 %-7,4 %
Likviditetsgrad 124,0 %40,9 %72,5 %98,3 %45,0 %1,1 %0,1 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
23.09.2022
Ingen nuværende registrering.