Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-19.553

Primær drift

-45.139

Årets resultat

-49.062

Aktiver

159'

Kortfristede aktiver

159'

Egenkapital

126'

Afkastningsgrad

-28 %

Soliditetsgrad

79 %

Likviditetsgrad

473 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
27.06.2022
2020
26.03.2021
2019
01.09.2020
2018
28.06.2019
2017
08.06.2018
2016
02.06.2017
2015
01.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-19.553310.058469.40894.444-10.650-2.000-1.875-1.875
Resultat af primær drift-45.139-48.165000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter03.7930003.8002.6751.901
Finansieringsomkostninger-3.923-1.743-2.574-14-2.012000
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat0-46.11514.96494.430-92.934-54.64900
Resultat-49.062-46.11510.98675.202-92.937-54.91721.99650.455
Forslag til udbytte00-113.000000-50.000-15.000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
27.06.2022
2020
26.03.2021
2019
01.09.2020
2018
28.06.2019
2017
08.06.2018
2016
02.06.2017
2015
01.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 56.70353.137000141.100152.800117.000
Likvider102.498202.092523.834374.954250.955000
Kortfristede aktiver159.201255.229523.834374.9540000
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000239.277256.8530
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver00000000
Aktiver159.201255.229523.834374.954250.955380.377409.653402.657
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
27.06.2022
2020
26.03.2021
2019
01.09.2020
2018
28.06.2019
2017
08.06.2018
2016
02.06.2017
2015
01.06.2016
Forslag til udbytte00113.00000050.00015.000
Egenkapital125.557174.619333.734322.748247.546340.483406.528399.532
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0005.4993.1253.1253.1253.125
Kortfristede forpligtelser33.64480.610190.10052.2060000
Gældsforpligtelser33.64480.610190.10052.2060003.125
Forpligtelser33.64480.610190.10052.2060003.125
Passiver159.201255.229523.834374.954250.955380.377409.653402.657
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
27.06.2022
2020
26.03.2021
2019
01.09.2020
2018
28.06.2019
2017
08.06.2018
2016
02.06.2017
2015
01.06.2016
Afkastningsgrad -28,4 %-18,9 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -39,1 %-26,4 %3,3 %23,3 %-37,5 %-16,1 %5,4 %12,6 %
Payout-ratio Na.Na.1.028,6 %Na.Na.Na.227,3 %29,7 %
Gældsdæknings-nøgletal -1.150,6 %-2.763,3 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 78,9 %68,4 %63,7 %86,1 %98,6 %89,5 %99,2 %99,2 %
Likviditetsgrad 473,2 %316,6 %275,6 %718,2 %Na.Na.Na.Na.
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Mårslet Holding ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Selskabet har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver.
Beretning
25.01.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Mårslet Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er formueforvaltning.