Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-63.692

Primær drift

-63.692

Årets resultat

-561'

Aktiver

4.781'

Kortfristede aktiver

222'

Egenkapital

251'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

5 %

Likviditetsgrad

5 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.06.2022
2020
12.07.2021
2019
11.09.2020
2018
03.05.2019
2017
28.05.2018
2016
22.05.2017
2015
12.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-63.692-63.711-275.487-73.631-319.760-67.155-111.700-48.437
Resultat af primær drift-63.692-63.711-275.487-73.631-319.760-67.155-111.700-48.437
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter211.0940205.977289.393494.412694.841795.103190.309
Finansieringsomkostninger-269.878-405.187-4.707-2.350.996-507.19800-123.819
Andre finansielle omkostninger00000-1.272.395-276.240-123.819
Resultat før skat-492.422977.885-727.952-3.272.326660.397-2.087.547-7.576.860-6.279.598
Resultat-560.918944.003-758.990-3.354.342660.397-2.176.637-7.661.627-6.279.598
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.06.2022
2020
12.07.2021
2019
11.09.2020
2018
03.05.2019
2017
28.05.2018
2016
22.05.2017
2015
12.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 000011.16610.1005.629.3155.996.890
Likvider221.652111.677190.675405.125598.591769.5881.273.392303.198
Kortfristede aktiver221.652111.677190.675405.125609.757779.6886.902.7076.300.088
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver4.559.3775.193.2443.483.0733.573.5679.976.1087.825.1621.891.9522.424.202
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver4.559.3775.193.2443.483.0733.573.5679.976.1087.825.1621.891.9522.424.202
Aktiver4.781.0295.304.9213.673.7483.978.69210.585.8658.604.8508.794.6598.724.290
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.06.2022
2020
12.07.2021
2019
11.09.2020
2018
03.05.2019
2017
28.05.2018
2016
22.05.2017
2015
12.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital251.000811.918-132.085196.8343.543.643-5.191.097-4.708.2693.184.378
Hensatte forpligtelser00013.556.1237.144.8608.830.189235.910
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser53053070.84210558.08445.00000
Kortfristede forpligtelser4.530.0294.493.0033.805.8333.781.8573.486.0993.290.5384.672.7395.304.002
Gældsforpligtelser4.530.0294.493.0033.805.8333.781.8573.486.0996.651.0874.672.7395.304.002
Forpligtelser4.530.0294.493.0033.805.8333.781.8573.486.0996.651.0874.672.7395.304.002
Passiver4.781.0295.304.9213.673.7483.978.69210.585.8658.604.8508.794.6598.724.290
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.06.2022
2020
12.07.2021
2019
11.09.2020
2018
03.05.2019
2017
28.05.2018
2016
22.05.2017
2015
12.05.2016
Afkastningsgrad -1,3 %-1,2 %-7,5 %-1,9 %-3,0 %-0,8 %-1,3 %-0,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -223,5 %116,3 %574,6 %-1.704,1 %18,6 %41,9 %162,7 %-197,2 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -23,6 %-15,7 %-5.852,7 %-3,1 %-63,0 %Na.Na.-39,1 %
Soliditestgrad 5,2 %15,3 %-3,6 %4,9 %33,5 %-60,3 %-53,5 %36,5 %
Likviditetsgrad 4,9 %2,5 %5,0 %10,7 %17,5 %23,7 %147,7 %118,8 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Epinion Partners ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-10
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Epinion Partners ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Epinions primære aktiviteter omfatter avanceret datånalyse og strategisk rådgivning inden for forbruger- og markedsanalyse. Epinion formidler de mange facetter i forbrugerdata ved at kombinere big- og thick data og tilføre komplekse analytiske metoder på tværs af kvalitative og kvantitative discipliner. Epinion betjener både offentlige institutioner, non-profit organisationer og private kunder. Epinion har målrettet ekspertise inden for hovedsageligt den offentlige sektor, politik, transport og mobilitet, turisme og lufthavne. Epinions målrettede ekspertise giver Epinion mulighed for at yde relevant og pålidelig rådgivning til kunder.