Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-217'

Primær drift

-305'

Årets resultat

-15.195'

Aktiver

125''

Kortfristede aktiver

85.262'

Egenkapital

117''

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

94 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.06.2022
2020
19.03.2021
2019
25.08.2020
2018
06.06.2019
2017
14.06.2018
2016
15.06.2017
2015
01.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-217.156-270.221-305.452-638.337-892.159-338.07700
Resultat af primær drift-305.009-361.907-392.360-690.867-932.207-341.91000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter170.33820.216.88825.767.62919.831.5334.070.319359.61080.00077.670
Finansieringsomkostninger-20.364.195-149.994-461.984-1.443.823-9.079.457-48.61700
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-19.659.32218.700.68824.863.28517.640.538-6.476.915107.960.8231.927.548318.505
Resultat-15.194.98114.356.43019.374.46613.700.600-5.309.398107.960.0921.912.126313.100
Forslag til udbytte-5.000.000-114.400-6.078.901-10.000.000-5.000.000-105.800-103.400-101.200
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.06.2022
2020
19.03.2021
2019
25.08.2020
2018
06.06.2019
2017
14.06.2018
2016
15.06.2017
2015
01.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5.584.12631.7852.991.2892.224.8444.414.8574.01900
Likvider337.351182.1122.414.0538.347.09718.946.01419.259.176232.321343.371
Kortfristede aktiver85.261.87299.697.462124.078.241116.238.456107.120.036117.295.825232.321343.371
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver39.363.82938.523.1205.532.2155.331.3579.787.0575.094.5358.915.7807.039.541
Materielle aktiver127.485215.338307.024161.457207.87186.16700
Langfristede aktiver39.491.31438.738.4585.839.2395.492.8149.994.9285.180.7028.915.7807.039.541
Aktiver124.753.186138.435.920129.917.480121.731.270117.114.964122.476.5279.148.1017.382.912
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.06.2022
2020
19.03.2021
2019
25.08.2020
2018
06.06.2019
2017
14.06.2018
2016
15.06.2017
2015
01.06.2016
Forslag til udbytte5.000.000114.4006.078.90110.000.0005.000.000105.800103.400101.200
Egenkapital117.297.583132.606.964124.329.435114.954.968111.426.781116.841.9808.985.2897.174.363
Hensatte forpligtelser0000073100
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00005.577.2315.577.23100
Leverandører af varer og tjenesteydelser40.00020.00010.00056.00046.28120.0004.5004.500
Kortfristede forpligtelser7.455.6035.828.9565.588.0456.776.302110.95256.585162.812208.549
Gældsforpligtelser7.455.6035.828.9565.588.0456.776.3025.688.1835.633.816162.812208.549
Forpligtelser7.455.6035.828.9565.588.0456.776.3025.688.1835.633.816162.812208.549
Passiver124.753.186138.435.920129.917.480121.731.270117.114.964122.476.5279.148.1017.382.912
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.06.2022
2020
19.03.2021
2019
25.08.2020
2018
06.06.2019
2017
14.06.2018
2016
15.06.2017
2015
01.06.2016
Afkastningsgrad -0,2 %-0,3 %-0,3 %-0,6 %-0,8 %-0,3 %Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -13,0 %10,8 %15,6 %11,9 %-4,8 %92,4 %21,3 %4,4 %
Payout-ratio -32,9 %0,8 %31,4 %73,0 %-94,2 %0,1 %5,4 %32,3 %
Gældsdæknings-nøgletal -1,5 %-241,3 %-84,9 %-47,8 %-10,3 %-703,3 %Na.Na.
Soliditestgrad 94,0 %95,8 %95,7 %94,4 %95,1 %95,4 %98,2 %97,2 %
Likviditetsgrad 1.143,6 %1.710,4 %2.220,4 %1.715,4 %96.546,3 %207.291,4 %142,7 %164,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Niels Heimburger Holding ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Niels Heimburger Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed.