Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-15.906

Primær drift
Na.
Årets resultat

1.184'

Aktiver

9.994'

Kortfristede aktiver

4.788'

Egenkapital

9.768'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
18.03.2022
2020
25.01.2021
2019
17.02.2020
2018
16.04.2019
2017
03.05.2018
2016
15.05.2017
2015
14.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-15.906-13.351-13.937-13.350-10.113000
Resultat af primær drift00000-9.397-9.0061.177.962
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter19.850184.2963.087161.2841.70617.97417.05020.809
Finansieringsomkostninger-448.478-5.497-44.221-36.472-69.828-1.971-1.479-19.138
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat1.028.287830.4131.443.9942.386.5141.651.5972.694.967580.5801.179.633
Resultat1.183.761850.5911.495.4502.353.9961.669.1842.693.765579.1281.181.410
Forslag til udbytte-500.000-1.000.000-1.000.000-2.000.000-400.000-600.000-1.700.000-50.600
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
18.03.2022
2020
25.01.2021
2019
17.02.2020
2018
16.04.2019
2017
03.05.2018
2016
15.05.2017
2015
14.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.235.2951.131.0921.148.1831.220.936443.4321.155.328801.0371.062.645
Likvider37.771336.39796.944132.7762.039.562241.8821.501.734754.119
Kortfristede aktiver4.787.6515.427.6215.036.4646.250.0224.219.6723.203.7152.302.7711.816.764
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver4.155.3503.282.5294.117.5644.618.4994.343.4474.613.6153.925.2544.351.239
Materielle aktiver1.050.6481.050.648711.67300000
Langfristede aktiver5.205.9984.333.1774.829.2374.618.4994.343.4474.613.6153.925.2544.351.239
Aktiver9.993.6499.760.7989.865.70110.868.5218.563.1197.817.3306.228.0256.168.003
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
18.03.2022
2020
25.01.2021
2019
17.02.2020
2018
16.04.2019
2017
03.05.2018
2016
15.05.2017
2015
14.05.2016
Forslag til udbytte500.0001.000.0001.000.0002.000.000400.000600.0001.700.00050.600
Egenkapital9.767.8219.584.0609.733.47010.238.0208.284.0247.214.8406.221.0755.692.547
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser6.000169.488000000
Kortfristede forpligtelser225.828176.738132.231630.501279.095602.4906.950475.456
Gældsforpligtelser225.828176.738132.231630.501279.095602.4906.950475.456
Forpligtelser225.828176.738132.231630.501279.095602.4906.950475.456
Passiver9.993.6499.760.7989.865.70110.868.5218.563.1197.817.3306.228.0256.168.003
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
18.03.2022
2020
25.01.2021
2019
17.02.2020
2018
16.04.2019
2017
03.05.2018
2016
15.05.2017
2015
14.05.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.-0,1 %-0,1 %19,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 12,1 %8,9 %15,4 %23,0 %20,1 %37,3 %9,3 %20,8 %
Payout-ratio 42,2 %117,6 %66,9 %85,0 %24,0 %22,3 %293,5 %4,3 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.-476,8 %-608,9 %6.155,1 %
Soliditestgrad 97,7 %98,2 %98,7 %94,2 %96,7 %92,3 %99,9 %92,3 %
Likviditetsgrad 2.120,0 %3.071,0 %3.808,8 %991,3 %1.511,9 %531,7 %33.133,4 %382,1 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Anpartsselskabet Holding 2005 for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Beretning
25.01.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Anpartsselskabet Holding 2005.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er enten direkte eller gennem andre selskaber at eje og forvalte anparter / aktier i andre ikke børsnoterede selskaber, investering i børsnoterede værdipapirer, aktivitetsudvidelser, generel formueforvaltning, fast ejendom og herved beslægtet virksomhed.