Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

193'

Primær drift

173'

Årets resultat

-202'

Aktiver

6.918'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

6.896'

Afkastningsgrad

3 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
25.01.2022
2019
27.01.2021
2018
27.01.2020
2017
28.01.2019
2016
02.02.2018
2015
20.02.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat193.301131.32620.732-24.090-31.198-70.7220
Resultat af primær drift173.49748.910-61.684-106.506-34.335-120.839-112.979
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 240.000200.000112.00072.00050.80000
Finansielle indtægter87.894484.344142.938138.193333.324152.436298.764
Finansieringsomkostninger-588.320-12.699-208.9330-197.602072.154
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-326.929520.555-127.67931.687101.38731.597113.631
Resultat-202.206449.981-74.94340.55890.26924.65988.495
Forslag til udbytte-115.000-110.000-110.000-100.000-100.000-100.000-100.000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
25.01.2022
2019
27.01.2021
2018
27.01.2020
2017
28.01.2019
2016
02.02.2018
2015
20.02.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.130.7491.064.0851.109.222671.153668.171746.846842.288
Likvider1.732.9822.646.6342.734.6873.031.8563.091.8973.461.9592.042.792
Kortfristede aktiver0000000
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver686.731686.731686.731761.731761.731761.731761.731
Materielle aktiver613.916408.642491.058573.474655.890229.703279.820
Langfristede aktiver1.300.6471.095.3731.177.7891.335.2051.417.621991.4341.041.551
Aktiver6.917.5938.008.7637.903.8118.091.3518.158.7908.154.3128.246.586
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
25.01.2022
2019
27.01.2021
2018
27.01.2020
2017
28.01.2019
2016
02.02.2018
2015
20.02.2017
Forslag til udbytte115.000110.000110.000100.000100.000100.000100.000
Egenkapital6.895.5897.207.7957.867.8138.042.7568.102.1988.111.9298.187.269
Hensatte forpligtelser042.711024.87333.74422.62618.570
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser22.004758.25735.99823.72222.84819.75740.747
Gældsforpligtelser22.004758.25735.99823.72222.84819.75740.747
Forpligtelser22.004758.25735.99823.72222.84819.75740.747
Passiver6.917.5938.008.7637.903.8118.091.3518.158.7908.154.3128.246.586
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
25.01.2022
2019
27.01.2021
2018
27.01.2020
2017
28.01.2019
2016
02.02.2018
2015
20.02.2017
Afkastningsgrad 2,5 %0,6 %-0,8 %-1,3 %-0,4 %-1,5 %-1,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -2,9 %6,2 %-1,0 %0,5 %1,1 %0,3 %1,1 %
Payout-ratio -56,9 %24,4 %-146,8 %246,6 %110,8 %405,5 %113,0 %
Gældsdæknings-nøgletal 29,5 %385,1 %-29,5 %Na.-17,4 %Na.156,6 %
Soliditestgrad 99,7 %90,0 %99,5 %99,4 %99,3 %99,5 %99,3 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Limet Holding ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Resultatopgørelsens opstillingsform er tilpasset selskabets aktivitet som et holdingselskab. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-13
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for Limet Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er at eje kapitalandele i associerede selskaber.