Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-9.374

Primær drift

-71.486

Årets resultat

3.414'

Aktiver

30.393'

Kortfristede aktiver

20.777'

Egenkapital

23.816'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

78 %

Likviditetsgrad

316 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2020
28.06.2021
2019
12.08.2020
2018
31.05.2019
2017
19.06.2018
2016
20.06.2017
2015
15.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-9.374-95.434375.322-311.212-38.650-32.453-6.544-8.169
Resultat af primær drift-71.486-126.035334.159-378.025-82.863-64.965-20.972-10.574
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter152.453438.314309.266694.735212.986106.357234.222147.213
Finansieringsomkostninger-1.321.852-118.949-230.546-328.209-786.448-163.829-41.631-4.828
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat3.140.8151.496.9542.097.4983.609.7575.238.2622.994.7311.448.602671.920
Resultat3.413.8481.453.6372.007.3703.600.9465.367.0973.010.1121.422.308639.784
Forslag til udbytte-265.000-114.400-113.000-3.419.673-216.000-175.800-103.400-101.200
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2020
28.06.2021
2019
12.08.2020
2018
31.05.2019
2017
19.06.2018
2016
20.06.2017
2015
15.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.306.091577.076529.9021.089.580421.339260.205476.163970.739
Likvider11.974.6627.332.3516.191.2918.417.6355.819.188458.8954.205.1762.176.131
Kortfristede aktiver20.777.00316.461.06614.905.97017.443.85013.486.1188.200.7189.755.5648.262.679
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver5.868.6273.060.9273.757.3035.072.6847.051.4284.156.8412.539.6731.762.690
Materielle aktiver3.746.9801.093.0071.123.6082.256.4092.323.2221.152.4251.143.6271.158.055
Langfristede aktiver9.615.6074.153.9344.880.9117.329.0939.374.6505.309.2663.683.3002.920.745
Aktiver30.392.61020.615.00019.786.88124.772.94322.860.76813.509.98413.438.86411.183.424
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2020
28.06.2021
2019
12.08.2020
2018
31.05.2019
2017
19.06.2018
2016
20.06.2017
2015
15.06.2016
Forslag til udbytte265.000114.400113.0003.419.673216.000175.800103.400101.200
Egenkapital23.815.77420.516.32619.175.68920.627.51817.242.57212.047.16312.490.45111.169.343
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser6.567.83698.674611.1924.145.4255.618.1961.462.821948.41314.081
Gældsforpligtelser6.576.83698.674611.1924.145.4255.618.1961.462.821948.41314.081
Forpligtelser6.576.83698.674611.1924.145.4255.618.1961.462.821948.41314.081
Passiver30.392.61020.615.00019.786.88124.772.94322.860.76813.509.98413.438.86411.183.424
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2020
28.06.2021
2019
12.08.2020
2018
31.05.2019
2017
19.06.2018
2016
20.06.2017
2015
15.06.2016
Afkastningsgrad -0,2 %-0,6 %1,7 %-1,5 %-0,4 %-0,5 %-0,2 %-0,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 14,3 %7,1 %10,5 %17,5 %31,1 %25,0 %11,4 %5,7 %
Payout-ratio 7,8 %7,9 %5,6 %95,0 %4,0 %5,8 %7,3 %15,8 %
Gældsdæknings-nøgletal -5,4 %-106,0 %144,9 %-115,2 %-10,5 %-39,7 %-50,4 %-219,0 %
Soliditestgrad 78,4 %99,5 %96,9 %83,3 %75,4 %89,2 %92,9 %99,9 %
Likviditetsgrad 316,3 %16.682,3 %2.438,8 %420,8 %240,0 %560,6 %1.028,6 %58.679,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for A & C Tagdækning Holding ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for A & C Tagdækning Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er køb og salg af værdipapirer samt administration af aktier, obligationer, pantebreve samt andre formueforøgende investeringer til oparbejdelse af selskabets kapital.