Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

1.015'

Primær drift

28.894

Årets resultat

19.686

Aktiver

2.439'

Kortfristede aktiver

2.391'

Egenkapital

1.427'

Afkastningsgrad

1 %

Soliditetsgrad

59 %

Likviditetsgrad

238 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
24.01.2022
2019
15.01.2021
2018
18.12.2019
2017
13.12.2018
2016
21.12.2017
2015
07.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.014.7081.364.858999.027933.5711.068.371983.7311.075.839
Resultat af primær drift28.89464.92836.93411.6477.37940.23553.382
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter-23100457075176
Finansieringsomkostninger-2.905-3.391-1.715-448-5520-9
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat25.75861.53735.21911.6566.82740.31053.549
Resultat19.68647.94327.4738.6245.57931.58141.926
Forslag til udbytte-58.900-57.20000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
24.01.2022
2019
15.01.2021
2018
18.12.2019
2017
13.12.2018
2016
21.12.2017
2015
07.12.2016
Kortfristede varebeholdninger1.807.9981.692.2731.674.8251.674.1671.696.6291.727.5481.774.926
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 542.99320.24545.54215.80418.96722.03835.279
Likvider40.466407.733259.506267.536249.090276.306293.962
Kortfristede aktiver2.391.4572.120.2511.979.8731.957.5071.964.6862.025.8922.104.167
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver30.00030.00030.00030.00030.00030.00030.000
Materielle aktiver17.27630.89726.27536.03512.54021.34714.549
Langfristede aktiver47.27660.89756.27566.03542.54051.34744.549
Aktiver2.438.7332.181.1482.036.1482.023.5422.007.2262.077.2392.148.716
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
24.01.2022
2019
15.01.2021
2018
18.12.2019
2017
13.12.2018
2016
21.12.2017
2015
07.12.2016
Forslag til udbytte58.90057.20000000
Egenkapital1.427.3751.464.8891.416.9461.389.4731.380.8491.375.2701.343.689
Hensatte forpligtelser5.4005.4007.8001.00000575
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser60.499118.207118.499157.138150.437218.533292.379
Kortfristede forpligtelser1.005.958710.859611.402633.069626.377701.969804.452
Gældsforpligtelser1.005.958710.859611.402633.069626.377701.969804.452
Forpligtelser1.005.958710.859611.402633.069626.377701.969804.452
Passiver2.438.7332.181.1482.036.1482.023.5422.007.2262.077.2392.148.716
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
24.01.2022
2019
15.01.2021
2018
18.12.2019
2017
13.12.2018
2016
21.12.2017
2015
07.12.2016
Afkastningsgrad 1,2 %3,0 %1,8 %0,6 %0,4 %1,9 %2,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 1,4 %3,3 %1,9 %0,6 %0,4 %2,3 %3,1 %
Payout-ratio 299,2 %119,3 %Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 994,6 %1.914,7 %2.153,6 %2.599,8 %1.336,8 %Na.593.133,3 %
Soliditestgrad 58,5 %67,2 %69,6 %68,7 %68,8 %66,2 %62,5 %
Likviditetsgrad 237,7 %298,3 %323,8 %309,2 %313,7 %288,6 %261,6 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Lambæk Guld og Sølv ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har deponeret ejerpantebrev på i alt 500 t.kr. til sikkerhed for bankgæld, som pr. 31. september 2022 udgør 613 t.kr. Ejerpantebrevet giver pant i driftsinventar og goodwill med en regnskabsmæssig værdi på 17 t.kr.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 for Lambæk Guld og Sølv ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af drift af guldsmedeforretningen Lambæk Guld og Sølv ApS