Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

-4.921

Årets resultat

-505

Aktiver

74.682

Kortfristede aktiver

35.682

Egenkapital

22.205

Afkastningsgrad

-7 %

Soliditetsgrad

30 %

Likviditetsgrad

68 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
08.11.2019
2017
03.10.2018
2016
24.10.2017
2015
31.10.2016
Nettoomsætning
Resultat af primær drift-4.92170.2560000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter00000400
Finansieringsomkostninger1.218-5.900-14.425-8.186-5.121-8.068
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat-3.70364.35623.010-108.786-67.1593.448
Resultat-50549.63817.774-84.927-53.9813.644
Forslag til udbytte000000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
08.11.2019
2017
03.10.2018
2016
24.10.2017
2015
31.10.2016
Kortfristede varebeholdninger6.0006.0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 29.68232.88077.478100.331181.781175.192
Likvider085.8840000
Kortfristede aktiver35.682124.7640000
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver039.00039.00039.00039.0000
Materielle aktiver39.0000005.1000
Langfristede aktiver39.00039.0000000
Aktiver74.682163.764132.478144.331227.721251.792
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
08.11.2019
2017
03.10.2018
2016
24.10.2017
2015
31.10.2016
Forslag til udbytte000000
Egenkapital22.20510.864-38.774-56.54828.38082.361
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser50.27380.01924.39745.96099.616124.162
Kortfristede forpligtelser52.477152.9000000
Gældsforpligtelser52.477152.900000169.431
Forpligtelser52.477152.900000169.431
Passiver74.682163.764132.478144.331227.721251.792
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
30.11.2020
2018
08.11.2019
2017
03.10.2018
2016
24.10.2017
2015
31.10.2016
Afkastningsgrad -6,6 %42,9 %Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -2,3 %456,9 %-45,8 %150,2 %-190,2 %4,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 404,0 %1.190,8 %Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 29,7 %6,6 %-29,3 %-39,2 %12,5 %32,7 %
Likviditetsgrad 68,0 %81,6 %Na.Na.Na.Na.
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
25.11.2021
Ingen nuværende registrering.