Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

4.128'

Primær drift

8.128'

Årets resultat

15.875'

Aktiver

111''

Kortfristede aktiver

5.380'

Egenkapital

63.722'

Afkastningsgrad

7 %

Soliditetsgrad

57 %

Likviditetsgrad

249 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
19.06.2021
2019
28.05.2020
2018
05.06.2019
2017
14.05.2018
2016
20.05.2017
2015
06.06.2016
Nettoomsætning5.272.6314.626.9554.668.8074.952.2276.381.3787.693.2358.870.0849.011.370
Bruttoresultat4.128.0122.975.9953.372.3333.731.9013.306.8774.586.0355.116.7295.749.400
Resultat af primær drift8.128.0126.429.2373.760.5514.731.9011.806.8778.786.0364.568.0546.360.237
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter10.804.891204.7152.444.05224.5000307.977056.164
Finansieringsomkostninger-3.058.135-1.063.000-6.810.983-2.551.487-3.196.799-2.650.102-2.632.720-3.301.683
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat00-606.3802.204.914-1.389.9226.443.91100
Resultat15.874.7685.570.952-606.3802.204.914-1.389.9226.443.9111.935.3343.114.718
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
19.06.2021
2019
28.05.2020
2018
05.06.2019
2017
14.05.2018
2016
20.05.2017
2015
06.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 14.7036.3740122.11929.926320.820208.008
Likvider617.8330978.710539.0095.377.7702.295.3222.130.7160
Kortfristede aktiver5.380.3263.284.4754.106.1923.549.9375.399.8892.325.2482.451.536208.008
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver106.000.000102.000.00097.400.00096.750.00095.750.000119.500.000133.000.000133.260.410
Langfristede aktiver106.000.000102.000.00097.400.00096.750.00095.750.000119.500.000133.000.000133.260.410
Aktiver111.380.326105.284.475101.506.192100.299.937101.149.889121.825.248135.451.536133.468.418
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
19.06.2021
2019
28.05.2020
2018
05.06.2019
2017
14.05.2018
2016
20.05.2017
2015
06.06.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital63.722.08149.447.31344.626.36043.463.99844.597.38246.247.77339.803.86339.235.098
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00001.430.4461.169.9781.366.5700
Leverandører af varer og tjenesteydelser1.190908233.80747.4879.11718.646739.135338.282
Kortfristede forpligtelser2.156.8812.160.8902.338.2855.193.9923.515.5844.122.5634.408.7727.682.234
Gældsforpligtelser47.658.24555.837.16256.879.83256.835.93956.552.50775.577.47595.647.67394.233.320
Forpligtelser47.658.24555.837.16256.879.83256.835.93956.552.50775.577.47595.647.67394.233.320
Passiver111.380.326105.284.475101.506.192100.299.937101.149.889121.825.248135.451.536133.468.418
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
19.06.2021
2019
28.05.2020
2018
05.06.2019
2017
14.05.2018
2016
20.05.2017
2015
06.06.2016
Afkastningsgrad 7,3 %6,1 %3,7 %4,7 %1,8 %7,2 %3,4 %4,8 %
Dækningsgrad 78,3 %64,3 %72,2 %75,4 %51,8 %59,6 %57,7 %63,8 %
Resultatgrad 301,1 %120,4 %-13,0 %44,5 %-21,8 %83,8 %21,8 %34,6 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 24,9 %11,3 %-1,4 %5,1 %-3,1 %13,9 %4,9 %7,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 265,8 %604,8 %55,2 %185,5 %56,5 %331,5 %173,5 %192,6 %
Soliditestgrad 57,2 %47,0 %44,0 %43,3 %44,1 %38,0 %29,4 %29,4 %
Likviditetsgrad 249,4 %152,0 %175,6 %68,3 %153,6 %56,4 %55,6 %2,7 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for K/S Silkegade 13 for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitut på 44.334 t.kr. er givet pant i selskabets ejendomme med en regnskabsmæssig værdi på 106.000 t.kr. Til sikkerhed for mellemværende med kreditinstitut på balancedagen målt til 177 t.kr. er der givet transport i huslejeindtægter fra udvalgte lejere.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for K/S Silkegade 13.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Kommanditselskabets aktivitet består i at eje og udleje erhvervsejendomme beliggende i det storkøbenhavnske område.