Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-237'

Primær drift

-237'

Årets resultat

714''

Aktiver

4.167''

Kortfristede aktiver

838'

Egenkapital

3.370''

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

81 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.05.2022
2020
26.05.2021
2019
02.06.2020
2018
27.05.2019
2017
15.05.2018
2016
09.05.2017
2015
10.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-237.0000000000
Resultat af primær drift-237.000-162.000-165.000-399.000613.000-215.000-279.000-328.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter18.120.00010.836.000490.00002.00019.000110.0001.170.000
Finansieringsomkostninger-248.00006.479.000-10.395.000-12.856.000-18.814.000-30.122.000-36.937.000
Andre finansielle omkostninger0-2.516.000000000
Resultat før skat717.438.000225.085.000265.348.000335.791.000-60.787.000279.224.00012.821.000189.593.000
Resultat713.520.000221.894.000266.452.000338.022.000-58.109.000283.264.00019.257.000198.684.000
Forslag til udbytte0-320.000.000-35.000.00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.05.2022
2020
26.05.2021
2019
02.06.2020
2018
27.05.2019
2017
15.05.2018
2016
09.05.2017
2015
10.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00000000
Likvider838.00051.0008.605.000130.113.0007.688.00024.979.00073.953.0002.855.000
Kortfristede aktiver838.000274.237.00015.874.000267.768.00022.430.000243.458.000206.080.000865.350.000
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver03.296.624.0002.470.735.0002.678.160.0002.934.591.0003.151.114.0003.096.078.0003.518.846.000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver4.166.055.0003.296.626.0002.470.737.0002.678.160.0002.934.591.0003.151.114.0003.096.078.0003.518.846.000
Aktiver4.166.893.0003.570.863.0002.486.611.0002.945.928.0002.957.021.0003.394.572.0003.302.158.0004.384.196.000
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.05.2022
2020
26.05.2021
2019
02.06.2020
2018
27.05.2019
2017
15.05.2018
2016
09.05.2017
2015
10.05.2016
Forslag til udbytte0320.000.00035.000.00000000
Egenkapital3.370.436.0002.477.988.0002.138.505.0001.935.184.0001.703.511.0001.725.166.0001.397.248.0001.523.106.000
Hensatte forpligtelser0695.385.000000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser468.390.000397.490.000237.606.000240.744.000246.010.000244.406.000242.410.000311.090.000
Gældsforpligtelser796.457.0001.092.875.000348.106.0001.010.744.0001.253.510.0001.669.406.0001.904.910.0002.861.090.000
Forpligtelser796.457.0001.092.875.000348.106.0001.010.744.0001.253.510.0001.669.406.0001.904.910.0002.861.090.000
Passiver4.166.893.0003.570.863.0002.486.611.0002.945.928.0002.957.021.0003.394.572.0003.302.158.0004.384.196.000
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.05.2022
2020
26.05.2021
2019
02.06.2020
2018
27.05.2019
2017
15.05.2018
2016
09.05.2017
2015
10.05.2016
Afkastningsgrad 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 21,2 %9,0 %12,5 %17,5 %-3,4 %16,4 %1,4 %13,0 %
Payout-ratio Na.144,2 %13,1 %Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -95,6 %Na.2,5 %-3,8 %4,8 %-1,1 %-0,9 %-0,9 %
Soliditestgrad 80,9 %69,4 %86,0 %65,7 %57,6 %50,8 %42,3 %34,7 %
Likviditetsgrad 0,2 %69,0 %6,7 %111,2 %9,1 %99,6 %85,0 %278,2 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-17
Ledelsespåtegning:Today, the Board of Directors and Executive Management have approved the Annual Report of Novo Nordisk Region Europe A/S for the year 2022. The Annual Report has been prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. In our opinion, the Financial Statements give a true and fair view of the financial position of the company at 31 December 2022 and of the results of the company's operations for 2022 in accordance with the Danish Financial Statements Act. Further, in our opinion, the Management’s review gives a fair review of the development in the company’s operations and financial matters and the results of the company’s operations and financial position. We recommend that the Annual Report be adopted at the Annual General Meeting.