Copied

Status: Normal
NOVO NORDISK REGION EUROPE A/S
26236266
Novo Alle 1, 2880 Bagsværd
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
NOVO NORDISK REGION EUROPE A/S er aktiv indenfor Ikke-finansielle holdingselskaber (642020). Selskabets formål er at besidde ejerandele i selskaber i ind- og udland, at foretage investerings- og finansieringsvirksomhed, herunder anbringelse af kapital i virksomheder og fast ejendom i ind- og udland samt efter bestyrelsens nærmere bestemmelse at servicere sådanne selskaber og virksomheder driftsmæssigt.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.
Oplysninger
Dato: 29.05.2023
Status
NORMAL.
Etableret
14.09.2001 (20 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
108.370.500,00 (DKK)
(01.07.2003)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 75 %
Kvinder: 25 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-237'

Primær drift

-237'

Årets resultat

714''

Aktiver

4.167''

Kortfristede aktiver

838'

Egenkapital

3.370''

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

81 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
29.05.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Auditor's report on audited financial statements
Virksomhedens regnskabsklasse:
Reporting class C, large enterprise
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 26.05.2023 (2 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (26.05.2023)
Årsrapport 2021 (23.05.2022)
Årsrapport 2020 (26.05.2021)
Årsrapport 2019 (02.06.2020)
Årsrapport 2018 (27.05.2019)
Årsrapport 2017 (15.05.2018)
Årsrapport 2016 (09.05.2017)
Årsrapport 2015 (10.05.2016)
Statstidende
29.05.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
29.05.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Peter Bøggild 25.04.2018 direktør
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Linette Tangsgaard Nielsen 15.12.2020 bestyrelsesmedlem
Tomas Haagen 01.10.2018 bestyrelsesmedlem
Karsten Munk Knudsen 25.04.2018 formand
Stiftere
StiftereStatusDato
KR 332 ApS (CVR 10442486) NORMAL 14.09.2001
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
NOVO NORDISK A/S (CVR 24256790) NORMAL 14.09.2001 100,00% 100,00 %
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
Novo Nordisk Denmark A/S (CVR 38180045) NORMAL 14.11.2016 100,00% 100,00%