Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

4.487'

Primær drift

1.910'

Årets resultat

1.473'

Aktiver

5.935'

Kortfristede aktiver

4.215'

Egenkapital

4.155'

Afkastningsgrad

32 %

Soliditetsgrad

70 %

Likviditetsgrad

240 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
18.03.2022
2020
22.01.2021
2019
17.02.2020
2018
16.04.2019
2017
03.05.2018
2016
15.05.2017
2015
14.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat4.487.0963.555.0674.138.3435.669.2773.997.554000
Resultat af primær drift1.909.63001.912.5752.885.8232.107.4403.555.214809.9891.652.219
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter1.025022.10730.482302011803.618
Finansieringsomkostninger-17.193-26.577-9.306-9.660-36.747-57.556-71.159-74.341
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat1.893.462852.6491.925.3762.906.6452.070.7233.497.859739.0101.581.496
Resultat1.472.821664.9651.499.0652.275.0511.729.8322.688.361574.0151.186.981
Forslag til udbytte-2.000.000-600.000-1.500.000-2.000.000-2.000.000-2.000.000-2.000.000-1.000.000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
18.03.2022
2020
22.01.2021
2019
17.02.2020
2018
16.04.2019
2017
03.05.2018
2016
15.05.2017
2015
14.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.512.6842.362.3582.750.9561.526.2973.105.4643.820.9061.697.4791.520.391
Likvider2.699.846987.6161.581.1514.332.6571.834.7863.670.5573.862.2425.271.773
Kortfristede aktiver4.215.2383.351.9964.333.5065.860.4134.941.6617.493.5825.561.7416.794.036
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver300.100300.100300.000300.0000000
Materielle aktiver1.419.6192.012.5061.743.392756.4732.628.6432.686.0662.468.3092.453.421
Langfristede aktiver1.719.7192.312.6062.043.3921.056.4732.628.6432.686.0662.468.3092.453.421
Aktiver5.934.9575.664.6026.376.8986.916.8867.570.30410.179.6488.030.0509.247.457
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
18.03.2022
2020
22.01.2021
2019
17.02.2020
2018
16.04.2019
2017
03.05.2018
2016
15.05.2017
2015
14.05.2016
Forslag til udbytte2.000.000600.0001.500.0002.000.0002.000.0002.000.0002.000.0001.000.000
Egenkapital4.155.3523.282.5314.117.5664.618.5004.343.4494.613.6153.925.2544.351.239
Hensatte forpligtelser20.97235.53538.9877.114151.372253.913206.175185.850
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser72.126233.189112.285386.61392.674113.35034.61913.868
Kortfristede forpligtelser1.758.6332.346.5362.220.3452.291.2721.775.1233.754.5602.087.1152.645.788
Gældsforpligtelser1.758.6332.346.5362.220.3452.291.2723.075.4835.312.1203.898.6214.710.368
Forpligtelser1.758.6332.346.5362.220.3452.291.2723.075.4835.312.1203.898.6214.710.368
Passiver5.934.9575.664.6026.376.8986.916.8867.570.30410.179.6488.030.0509.247.457
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
18.03.2022
2020
22.01.2021
2019
17.02.2020
2018
16.04.2019
2017
03.05.2018
2016
15.05.2017
2015
14.05.2016
Afkastningsgrad 32,2 %Na.30,0 %41,7 %27,8 %34,9 %10,1 %17,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 35,4 %20,3 %36,4 %49,3 %39,8 %58,3 %14,6 %27,3 %
Payout-ratio 135,8 %90,2 %100,1 %87,9 %115,6 %74,4 %348,4 %84,2 %
Gældsdæknings-nøgletal 11.107,0 %Na.20.552,1 %29.873,9 %5.735,0 %6.177,0 %1.138,3 %2.222,5 %
Soliditestgrad 70,0 %57,9 %64,6 %66,8 %57,4 %45,3 %48,9 %47,1 %
Likviditetsgrad 239,7 %142,8 %195,2 %255,8 %278,4 %199,6 %266,5 %256,8 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Bønnelycke Arkitekter ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Beretning
25.01.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Bønnelycke Arkitekter ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor industriel design, møbelarkitektur, arkitektur, indretning samt grafisk design og kommunikationsdesign samt anden dermed beslægtet virksomhed.