Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

12.907'

Primær drift

6.136'

Årets resultat

4.454'

Aktiver

26.257'

Kortfristede aktiver

25.593'

Egenkapital

5.548'

Afkastningsgrad

23 %

Soliditetsgrad

21 %

Likviditetsgrad

124 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
13.11.2020
2018
19.11.2019
2017
22.11.2018
2016
04.10.2017
2015
23.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat12.906.92211.040.4639.558.64813.838.26712.003.32213.548.279
Resultat af primær drift6.135.6613.927.1473.395.6726.756.4615.093.5916.921.933
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter024.90324.89156.2475.5330
Finansieringsomkostninger-382.268-169.286-280.778-402.284-239.360-203.232
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat5.753.3933.782.7643.139.7856.410.4244.859.7646.718.701
Resultat4.453.5222.910.3972.405.9524.970.9113.752.5005.204.580
Forslag til udbytte-4.400.000-2.800.000-2.400.000-5.000.000-3.750.000-5.200.000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
13.11.2020
2018
19.11.2019
2017
22.11.2018
2016
04.10.2017
2015
23.11.2016
Kortfristede varebeholdninger2.925.3343.748.4096.679.0804.996.5482.171.6561.894.068
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5.719.0675.666.07215.806.6319.146.30917.929.4896.572.670
Likvider16.948.55010.228.270933.14114.489.2594.251.4266.629.700
Kortfristede aktiver25.592.95119.642.75123.418.85228.671.56624.392.02115.135.888
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver663.852459.500890.6731.045.7022.368.0032.147.802
Langfristede aktiver663.852459.500890.6731.045.7022.368.0032.147.802
Aktiver26.256.80320.102.25124.309.52529.717.26826.760.02417.283.690
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
13.11.2020
2018
19.11.2019
2017
22.11.2018
2016
04.10.2017
2015
23.11.2016
Forslag til udbytte4.400.0002.800.0002.400.0005.000.0003.750.0005.200.000
Egenkapital5.547.8623.894.3403.383.9435.977.9904.757.0796.204.579
Hensatte forpligtelser18.94122.63649.84979.152136.739111.193
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld0370.6700000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.307.7804.467.86811.323.2597.036.91312.782.0512.100.723
Kortfristede forpligtelser20.690.00015.814.60520.875.73323.660.12621.866.20610.967.918
Gældsforpligtelser20.690.00016.185.27520.875.73323.660.12621.866.20610.967.918
Forpligtelser20.690.00016.185.27520.875.73323.660.12621.866.20610.967.918
Passiver26.256.80320.102.25124.309.52529.717.26826.760.02417.283.690
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
13.11.2020
2018
19.11.2019
2017
22.11.2018
2016
04.10.2017
2015
23.11.2016
Afkastningsgrad 23,4 %19,5 %14,0 %22,7 %19,0 %40,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 80,3 %74,7 %71,1 %83,2 %78,9 %83,9 %
Payout-ratio 98,8 %96,2 %99,8 %100,6 %99,9 %99,9 %
Gældsdæknings-nøgletal 1.605,1 %2.319,8 %1.209,4 %1.679,5 %2.128,0 %3.405,9 %
Soliditestgrad 21,1 %19,4 %13,9 %20,1 %17,8 %35,9 %
Likviditetsgrad 123,7 %124,2 %112,2 %121,2 %111,6 %138,0 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Normann & Kock ApS for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen.
Beretning
25.11.2021
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Normann & Kock ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive agenturvirksomhed.