Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-35.908

Primær drift

-35.908

Årets resultat

2.048'

Aktiver

7.959'

Kortfristede aktiver

3.062'

Egenkapital

7.930'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.05.2022
2020
09.07.2021
2019
25.06.2020
2018
29.04.2019
2017
31.05.2018
2016
19.05.2017
2015
20.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-35.908-30.341-79.177-41.957-43.412-489.053-464.710-251.929
Resultat af primær drift-35.908-30.341-79.177-41.957-44.401-1.089.893-989.9750
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter51.556489.322407.0565.70014.8693.76200
Finansieringsomkostninger-468.562-21.018-17.895-3.209-3.206-27.956-28.0964.328
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat2.048.5663.050.0791.154.242799.0692.467.055-1.116.157510.45311.591.105
Resultat2.048.3723.050.0791.154.242799.0692.467.055-1.116.157435.40611.664.131
Forslag til udbytte-2.500.000-2.000.000-1.200.000-400.000-800.000-400.000-12.000.000-1.200.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.05.2022
2020
09.07.2021
2019
25.06.2020
2018
29.04.2019
2017
31.05.2018
2016
19.05.2017
2015
20.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 12.43315.24110.2626.449185.068123.464153.068194.045
Likvider917.403527.44422.136336.0491.186.5431.698.86313.732.57515.880.470
Kortfristede aktiver3.061.9243.425.2793.511.9022.531.2061.371.6111.822.32713.885.64316.074.515
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver4.896.5934.484.8652.548.1652.774.6193.935.2841.435.4912.260.3801.123.856
Materielle aktiver000000247.1170
Langfristede aktiver4.896.5934.484.8652.548.1652.774.6193.935.2841.435.4912.507.4971.123.856
Aktiver7.958.5177.910.1446.060.0675.305.8255.306.8953.257.81816.393.14017.198.371
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.05.2022
2020
09.07.2021
2019
25.06.2020
2018
29.04.2019
2017
31.05.2018
2016
19.05.2017
2015
20.05.2016
Forslag til udbytte2.500.0002.000.0001.200.000400.000800.000400.00012.000.0001.200.000
Egenkapital7.930.3937.882.0216.031.9425.277.7005.278.6313.211.57616.327.73317.092.327
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser28.12428.12328.12528.12528.12528.12528.1250
Kortfristede forpligtelser28.12428.12328.12528.12528.26446.24265.4070
Gældsforpligtelser28.12428.12328.12528.12528.26446.24265.407106.044
Forpligtelser28.12428.12328.12528.12528.26446.24265.407106.044
Passiver7.958.5177.910.1446.060.0675.305.8255.306.8953.257.81816.393.14017.198.371
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.05.2022
2020
09.07.2021
2019
25.06.2020
2018
29.04.2019
2017
31.05.2018
2016
19.05.2017
2015
20.05.2016
Afkastningsgrad -0,5 %-0,4 %-1,3 %-0,8 %-0,8 %-33,5 %-6,0 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 25,8 %38,7 %19,1 %15,1 %46,7 %-34,8 %2,7 %68,2 %
Payout-ratio 122,0 %65,6 %104,0 %50,1 %32,4 %-35,8 %2.756,0 %10,3 %
Gældsdæknings-nøgletal -7,7 %-144,4 %-442,5 %-1.307,5 %-1.384,9 %-3.898,6 %-3.523,5 %Na.
Soliditestgrad 99,6 %99,6 %99,5 %99,5 %99,5 %98,6 %99,6 %99,4 %
Likviditetsgrad 10.887,2 %12.179,6 %12.486,8 %8.999,8 %4.852,9 %3.940,8 %21.229,6 %Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Futurecowboys Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Futurecowboys Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af handel og service, herunder som holdingselskab.