Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-26.891

Primær drift

-219'

Årets resultat

-338'

Aktiver

3.206'

Kortfristede aktiver

3.206'

Egenkapital

3.200'

Afkastningsgrad

-7 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
08.10.2021
2019
14.09.2020
2018
07.10.2019
2017
05.10.2018
2016
02.10.2017
2015
27.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-26.891-26.036-34.911-26.451-28.198-29.377-22.972
Resultat af primær drift-219.227-193.700-214.911-201.983-203.603-191.138-165.510
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter318.716253.874407.150180.340526.211111240.497
Finansieringsomkostninger-533.301-4350-434.683-28000
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-433.81259.739192.239-456.326322.328-191.02774.987
Resultat-338.37346.604149.968-355.916235.430-127.89656.970
Forslag til udbytte-114.400-113.000-110.600-108.000-105.800-103.400-101.200
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
08.10.2021
2019
14.09.2020
2018
07.10.2019
2017
05.10.2018
2016
02.10.2017
2015
27.09.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 219.25491.198113.957235.121164.328241.9370
Likvider98.64586.093264.985392.881490.225168.629475.626
Kortfristede aktiver3.205.6733.657.0473.732.9643.678.9364.140.170410.566475.626
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver000003.638.1293.803.068
Materielle aktiver000010.53220.93712.689
Langfristede aktiver000010.5323.659.0663.815.757
Aktiver3.205.6733.657.0473.732.9643.678.9364.150.7024.069.6324.291.383
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
08.10.2021
2019
14.09.2020
2018
07.10.2019
2017
05.10.2018
2016
02.10.2017
2015
27.09.2016
Forslag til udbytte114.400113.000110.600108.000105.800103.400101.200
Egenkapital3.199.5053.650.8783.714.8743.672.9064.134.6224.002.5924.231.688
Hensatte forpligtelser000000279
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser6.1686.16918.0906.03016.08067.04059.416
Gældsforpligtelser6.1686.16918.0906.03016.08067.04059.416
Forpligtelser6.1686.16918.0906.03016.08067.04059.416
Passiver3.205.6733.657.0473.732.9643.678.9364.150.7024.069.6324.291.383
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
08.10.2021
2019
14.09.2020
2018
07.10.2019
2017
05.10.2018
2016
02.10.2017
2015
27.09.2016
Afkastningsgrad -6,8 %-5,3 %-5,8 %-5,5 %-4,9 %-4,7 %-3,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -10,6 %1,3 %4,0 %-9,7 %5,7 %-3,2 %1,3 %
Payout-ratio -33,8 %242,5 %73,7 %-30,3 %44,9 %-80,8 %177,6 %
Gældsdæknings-nøgletal -41,1 %-44.528,7 %Na.-46,5 %-72.715,4 %Na.Na.
Soliditestgrad 99,8 %99,8 %99,5 %99,8 %99,6 %98,4 %98,6 %
Likviditetsgrad 51.972,6 %59.281,0 %20.635,5 %61.010,5 %25.747,3 %612,4 %800,5 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Peter Person Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-14
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Peter Person Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af af investering i værdipapirer.