Copied

2022, EUR
25.01.2023
Bruttoresultat

1.352'

Primær drift

1.264'

Årets resultat

983'

Aktiver

2.447'

Kortfristede aktiver

2.439'

Egenkapital

1.815'

Afkastningsgrad

52 %

Soliditetsgrad

74 %

Likviditetsgrad

386 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
11.02.2022
2020
24.06.2021
2019
22.01.2020
2018
18.01.2019
2017
20.02.2018
2016
02.06.2017
2015
01.06.2016
Nettoomsætning3.085.6552.380.1391.807.2551.831.0111.890.2342.048.5621.683.8521.357.734
Bruttoresultat1.351.583800.782445.221243.586124.631283.426-22.301182.705
Resultat af primær drift1.264.111720.508364.652164.56248.543207.241-68.332119.600
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter01.9380000570
Finansieringsomkostninger0-3.201-7.772-2.476-2.084-2.908-1.679-2.851
Andre finansielle omkostninger-3.7740000000
Resultat før skat1.260.337719.245356.880162.08646.459204.333-69.954116.749
Resultat983.072560.746277.480125.85936.175159.118-55.12091.076
Forslag til udbytte000-40.0000-27.24200
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
11.02.2022
2020
24.06.2021
2019
22.01.2020
2018
18.01.2019
2017
20.02.2018
2016
02.06.2017
2015
01.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 888.425558.68582.04886.986128.985323.112117.56999.141
Likvider1.550.3731.134.556710.956480.212199.96912.93112.29434.671
Kortfristede aktiver2.438.7981.693.241793.004567.198328.954336.043129.863133.812
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver8.47012.12615.78019.4364.9445.3495.7556.162
Langfristede aktiver8.47012.12615.78019.4364.9445.3495.7556.162
Aktiver2.447.2681.705.367808.784586.634333.898341.392135.618139.974
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
11.02.2022
2020
24.06.2021
2019
22.01.2020
2018
18.01.2019
2017
20.02.2018
2016
02.06.2017
2015
01.06.2016
Forslag til udbytte00040.000027.24200
Egenkapital1.815.196832.125271.379113.89968.040109.107-50.01145.306
Hensatte forpligtelser1784214761.22259151500
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser177.873274.61930.54981.354146.65990.92699.47438.437
Kortfristede forpligtelser631.894872.821536.929471.513265.267231.770185.62994.668
Gældsforpligtelser631.894872.821536.929471.513265.267231.770185.62994.668
Forpligtelser631.894872.821536.929471.513265.267231.770185.62994.668
Passiver2.447.2681.705.367808.784586.634333.898341.392135.618139.974
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
11.02.2022
2020
24.06.2021
2019
22.01.2020
2018
18.01.2019
2017
20.02.2018
2016
02.06.2017
2015
01.06.2016
Afkastningsgrad 51,7 %42,2 %45,1 %28,1 %14,5 %60,7 %-50,4 %85,4 %
Dækningsgrad 43,8 %33,6 %24,6 %13,3 %6,6 %13,8 %-1,3 %13,5 %
Resultatgrad 31,9 %23,6 %15,4 %6,9 %1,9 %7,8 %-3,3 %6,7 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 54,2 %67,4 %102,2 %110,5 %53,2 %145,8 %110,2 %201,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.31,8 %Na.17,1 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.22.508,8 %4.691,9 %6.646,3 %2.329,3 %7.126,6 %-4.069,8 %4.195,0 %
Soliditestgrad 74,2 %48,8 %33,6 %19,4 %20,4 %32,0 %-36,9 %32,4 %
Likviditetsgrad 386,0 %194,0 %147,7 %120,3 %124,0 %145,0 %70,0 %141,3 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsregnskabet for FEJO. DK ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i euro.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-20
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 for FEJO. DK ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af formidling af ferieboliger via internettet.