Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

992'

Primær drift

65.000

Årets resultat

6.338'

Aktiver

305''

Kortfristede aktiver

305''

Egenkapital

8.536'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

3 %

Likviditetsgrad

103 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.05.2022
2020
10.06.2021
2019
13.07.2020
2018
08.05.2019
2017
01.06.2018
2016
19.05.2017
2015
31.05.2016
Nettoomsætning38.903.00032.587.00047.657.00014.454.00013.357.000
Bruttoresultat992.0000996.0002.160.0002.937.000000
Resultat af primær drift65.00057.000-23.00083.000157.00000-1.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter80.932.0009.688.0003.761.00018.525.0001.0002.0001.0001.000
Finansieringsomkostninger-70.634.000-7.729.000-9.774.000-156.000-394.000000
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat10.364.0002.016.000-6.036.00018.452.000-236.0001.00000
Resultat6.338.0001.529.000-4.741.00014.381.000-187.0001.00000
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.05.2022
2020
10.06.2021
2019
13.07.2020
2018
08.05.2019
2017
01.06.2018
2016
19.05.2017
2015
31.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00190.781.00095.957.000000585.000
Likvider00000000
Kortfristede aktiver305.397.000190.211.000190.781.00095.957.00082.603.000586.000585.000585.000
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver00000000
Aktiver305.397.000190.211.000190.781.00095.957.00082.603.000586.000585.000585.000
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.05.2022
2020
10.06.2021
2019
13.07.2020
2018
08.05.2019
2017
01.06.2018
2016
19.05.2017
2015
31.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital8.536.000-10.777.00010.902.00017.915.0002.697.000585.000584.000584.000
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld1.489.000000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser01.100.00067.0000331.000000
Kortfristede forpligtelser296.861.000199.500.000179.879.00078.042.00079.906.0001.0001.0001.000
Gældsforpligtelser00179.879.000079.906.0001.00001.000
Forpligtelser00179.879.000079.906.0001.00001.000
Passiver305.397.000190.211.000190.781.00095.957.00082.603.000586.000585.000585.000
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.05.2022
2020
10.06.2021
2019
13.07.2020
2018
08.05.2019
2017
01.06.2018
2016
19.05.2017
2015
31.05.2016
Afkastningsgrad 0,0 %0,0 %0,0 %0,1 %0,2 %Na.Na.-0,2 %
Dækningsgrad 2,5 %Na.2,1 %14,9 %22,0 %Na.Na.Na.
Resultatgrad 16,3 %4,7 %-9,9 %99,5 %-1,4 %Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 74,3 %-14,2 %-43,5 %80,3 %-6,9 %0,2 %Na.Na.
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 0,1 %0,7 %-0,2 %53,2 %39,8 %Na.Na.Na.
Soliditestgrad 2,8 %-5,7 %5,7 %18,7 %3,3 %99,8 %99,8 %99,8 %
Likviditetsgrad 102,9 %95,3 %106,1 %123,0 %103,4 %58.600,0 %58.500,0 %58.500,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-28
Ledelsespåtegning:Today, the Board of Directors and the Executive Board have discussed and approved the Annual Report of DSV Ocean Transport A/S for the financial year 1 January - 31 December 2022. The Annual Report has been prepared in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act. In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of the Company at 31 December 2022 and of the results of the Company's operations for the financial year 1 January – 31 December 2022. Further, in our opinion, the Management's review gives a fair review of the development in the Company's operations and financial matters and the result of the Company's operations and financial position. We recommend that the annual report be approved at the annual general meeting.