Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

42.361

Primær drift

30.951

Årets resultat

19.466

Aktiver

554'

Kortfristede aktiver

536'

Egenkapital

532'

Afkastningsgrad

6 %

Soliditetsgrad

96 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
16.12.2021
2019
25.02.2021
2018
06.02.2020
2017
07.02.2019
2016
09.02.2018
2015
27.02.2017
Nettoomsætning337.881242.900100.750
Bruttoresultat42.361347.869-27.2211.497000
Resultat af primær drift30.951336.459-40.734-10.013132.89347.643-28.835
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter000000103
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger-4.455-2.590-832-2.222-667-1220
Resultat før skat26.496333.869-41.566-12.235132.22647.521-28.732
Resultat19.466283.263-41.996-12.344131.35547.458-29.309
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
16.12.2021
2019
25.02.2021
2018
06.02.2020
2017
07.02.2019
2016
09.02.2018
2015
27.02.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 12.28863.76731.68620.24412.98223.600104.225
Likvider523.292485.164174.682257.274269.061140.83522.149
Kortfristede aktiver535.580548.931206.368277.518282.043164.435126.374
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0001.1401.1862.0572.120
Materielle aktiver18.56929.97941.38913.80219.9127.84113.286
Langfristede aktiver18.56929.97941.38914.94221.0989.89815.406
Aktiver554.149578.910247.757292.460303.141174.333141.780
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
16.12.2021
2019
25.02.2021
2018
06.02.2020
2017
07.02.2019
2016
09.02.2018
2015
27.02.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital531.852512.386229.123271.119283.463152.108104.650
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00012.00012.00012.0000
Kortfristede forpligtelser22.29766.52418.63421.34119.67822.22537.130
Gældsforpligtelser22.29766.52418.63421.34119.67822.22537.130
Forpligtelser22.29766.52418.63421.34119.67822.22537.130
Passiver554.149578.910247.757292.460303.141174.333141.780
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
16.12.2021
2019
25.02.2021
2018
06.02.2020
2017
07.02.2019
2016
09.02.2018
2015
27.02.2017
Afkastningsgrad 5,6 %58,1 %-16,4 %-3,4 %43,8 %27,3 %-20,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.38,9 %19,5 %-29,1 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 3,7 %55,3 %-18,3 %-4,6 %46,3 %31,2 %-28,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 96,0 %88,5 %92,5 %92,7 %93,5 %87,3 %73,8 %
Likviditetsgrad 2.402,0 %825,2 %1.107,5 %1.300,4 %1.433,3 %739,9 %340,4 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:RegnskabsgrundlagÅrsrapporten for Jan S. Hansen ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Herudover har ledelsen valgt at følge visse af reglerne fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Pantsætninger og sikkerhedsstillelserSelskabet har ikke afgivet nogen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-12-23
Ledelsespåtegning:Ledelsespåtegning
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for Jan S. Hansen ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterVirksomhedens væsentligste aktiviteter har været salg af serviceydelser indenfor IT- og anlægssektoren.