Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

-65.656

Primær drift
Na.
Årets resultat

2.675'

Aktiver

10.638'

Kortfristede aktiver

2.323'

Egenkapital

9.390'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

88 %

Likviditetsgrad

186 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
01.12.2020
2018
29.10.2019
2017
27.11.2018
2016
01.12.2017
2015
23.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-65.656-75.990-65.397-48.081-11.216-31.095
Resultat af primær drift0-75.990-65.397-48.081-11.216-31.095
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter2.560.325218.485142.522113.469012
Finansieringsomkostninger-301-325.508-21.108-49.813-8.4610
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat3.224.266335.678750.667363.1442.561.3713.046.580
Resultat2.675.454408.124728.346359.6682.565.4723.050.720
Forslag til udbytte-850.000-400.000-200.0000-2.000.000-500.000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
01.12.2020
2018
29.10.2019
2017
27.11.2018
2016
01.12.2017
2015
23.11.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.300.8911.920.3692.151.3842.201.177105.259661.660
Likvider1.022.504514.772755.3001.018.1601.168.6141.202.566
Kortfristede aktiver2.323.3952.435.1416.219.8506.410.7504.348.6501.864.226
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver8.314.1484.857.4611.382.1591.129.7963.682.2274.101.179
Materielle aktiver000000
Langfristede aktiver8.314.1484.857.4611.382.1591.129.7963.682.2274.101.179
Aktiver10.637.5437.292.6027.602.0097.540.5468.030.8775.965.405
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
01.12.2020
2018
29.10.2019
2017
27.11.2018
2016
01.12.2017
2015
23.11.2016
Forslag til udbytte850.000400.000200.00002.000.000500.000
Egenkapital9.389.9697.114.5156.906.3916.378.0458.018.3785.952.905
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser34.37534.37512.50212.50112.49912.500
Kortfristede forpligtelser1.247.574178.087695.6181.162.50112.49912.500
Gældsforpligtelser1.247.574178.087695.6181.162.50112.49912.500
Forpligtelser1.247.574178.087695.6181.162.50112.49912.500
Passiver10.637.5437.292.6027.602.0097.540.5468.030.8775.965.405
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
01.12.2020
2018
29.10.2019
2017
27.11.2018
2016
01.12.2017
2015
23.11.2016
Afkastningsgrad Na.-1,0 %-0,9 %-0,6 %-0,1 %-0,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 28,5 %5,7 %10,5 %5,6 %32,0 %51,2 %
Payout-ratio 31,8 %98,0 %27,5 %Na.78,0 %16,4 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.-23,3 %-309,8 %-96,5 %-132,6 %Na.
Soliditestgrad 88,3 %97,6 %90,8 %84,6 %99,8 %99,8 %
Likviditetsgrad 186,2 %1.367,4 %894,1 %551,5 %34.792,0 %14.913,8 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Topshøj Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-09
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 07. 20 - 30. 06. 21 for Topshøj Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i lighed med tidligere åraf, at være holdingselskab for dattervirksomheder.