Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

24.299'

Primær drift

-2.784'

Årets resultat

-1.917'

Aktiver

117''

Kortfristede aktiver

14.224'

Egenkapital

35.808'

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

31 %

Likviditetsgrad

69 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
26.05.2022
2020
04.05.2021
2019
19.05.2020
2018
22.05.2019
2017
03.05.2018
2016
08.05.2017
2015
04.05.2016
Nettoomsætning115.425.965111.196.442117.327.720
Bruttoresultat24.298.79330.375.92431.611.56225.621.99223.292.60019.363.41400
Resultat af primær drift-2.783.8113.488.084776.0002.892.229774.0001.004.854776.0562.462.524
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter39.972201.20767.87959.96283.62079.935440.471410.032
Finansieringsomkostninger-1.029.369-536.740-666.976-642.414-734.136-616.443-758.940-725.210
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-3.300.7943.547.7616.252.2092.604.972453.924852.059457.5872.147.346
Resultat-1.916.5932.833.2824.876.2102.102.865316.949437.205379.9121.697.160
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
26.05.2022
2020
04.05.2021
2019
19.05.2020
2018
22.05.2019
2017
03.05.2018
2016
08.05.2017
2015
04.05.2016
Kortfristede varebeholdninger8.452.5058.740.0519.157.4918.310.5717.412.2906.827.9107.003.6496.814.036
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.059.3835.941.35313.249.1683.073.5994.789.7653.677.160924.4835.061.810
Likvider1.387.681356.225462.743162.709626.4971.170.721652.6631.291.367
Kortfristede aktiver14.224.38415.363.20023.107.33511.856.52413.111.53311.937.4598.789.85513.358.268
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver2.905.6372.892.8372.876.1122.888.3792.965.9242.740.5012.631.6682.399.603
Materielle aktiver100.077.81474.240.14150.133.58748.746.22745.689.29941.218.54341.253.29037.648.539
Langfristede aktiver102.983.45177.132.97853.009.69951.634.60648.655.22343.959.04443.884.95840.048.142
Aktiver117.207.83592.496.17876.117.03463.491.13061.766.75655.896.50352.674.81353.406.410
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
26.05.2022
2020
04.05.2021
2019
19.05.2020
2018
22.05.2019
2017
03.05.2018
2016
08.05.2017
2015
04.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital35.807.55637.691.28334.838.63929.939.13327.684.24026.966.04026.229.63025.805.652
Hensatte forpligtelser4.424.3045.808.5055.772.4405.286.0804.757.6484.552.6524.042.5303.955.360
Langfristet gæld til banker11.155.28310.523.997522.608711.217899.618000
Anden langfristet gæld2.043.0512.037.1571.980.793703.9190000
Leverandører af varer og tjenesteydelser14.611.41514.445.3018.030.4159.538.83910.037.1364.046.069379.910101.171
Kortfristede forpligtelser20.718.72618.533.49113.896.82515.397.42815.235.1809.163.5234.973.4844.531.737
Gældsforpligtelser76.975.97548.996.39035.505.95528.265.91729.324.86824.377.81122.402.65323.645.398
Forpligtelser76.975.97548.996.39035.505.95528.265.91729.324.86824.377.81122.402.65323.645.398
Passiver117.207.83592.496.17876.117.03463.491.13061.766.75655.896.50352.674.81353.406.410
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
26.05.2022
2020
04.05.2021
2019
19.05.2020
2018
22.05.2019
2017
03.05.2018
2016
08.05.2017
2015
04.05.2016
Afkastningsgrad -2,4 %3,8 %1,0 %4,6 %1,3 %1,8 %1,5 %4,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.16,8 %Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.0,4 %0,3 %1,4 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.16,9 15,9 17,2
Egenkapitals-forretning -5,4 %7,5 %14,0 %7,0 %1,1 %1,6 %1,4 %6,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -270,4 %649,9 %116,3 %450,2 %105,4 %163,0 %102,3 %339,6 %
Soliditestgrad 30,6 %40,7 %45,8 %47,2 %44,8 %48,2 %49,8 %48,3 %
Likviditetsgrad 68,7 %82,9 %166,3 %77,0 %86,1 %130,3 %176,7 %294,8 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-03
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for Lendemark Brugsforening A. M.B. A.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Foreningens aktiviteter består i handel med dagligvarer.