Copied

Status: Normal
LENDEMARK BRUGSFORENING
19217418
Vasen 3, 4780 Stege
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
LENDEMARK BRUGSFORENING er aktiv indenfor Supermarkeder (471120). Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne.
Tegningsregel
Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån i øvrigt, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse, tegnes foreningen af formanden og uddeleren i forening eller en af disse i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bortset herfra tegnes foreningen af formanden eller uddeleren.
Oplysninger
Dato: 29.05.2023
Status
NORMAL.
Etableret
03.05.1936 (87 år)
Form
Andelsselskab (-forening) med begrænset ansvar (ABA).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
75, 2018 (årsværk: 35)
75, kvt. 3. 2019 (årsværk: 75)
75, mdr. 9. 2019 (årsværk: 75)
Kønsfordeling
Mænd: 57 %
Kvinder: 29 %
Unisex: 14 %
2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

24.299'

Primær drift

-2.784'

Årets resultat

-1.917'

Aktiver

117''

Kortfristede aktiver

14.224'

Egenkapital

35.808'

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

31 %

Likviditetsgrad

69 %

Regnskab etc.
29.05.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 26.05.2023 (3 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (26.05.2023)
Årsrapport 2021 (26.05.2022)
Årsrapport 2020 (04.05.2021)
Årsrapport 2019 (19.05.2020)
Årsrapport 2018 (22.05.2019)
Årsrapport 2017 (03.05.2018)
Årsrapport 2016 (08.05.2017)
Årsrapport 2015 (04.05.2016)
Statstidende
29.05.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
29.05.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Lasse Block Petersen 25.04.2020 bestyrelsesmedlem
Maria Schmidt Hansen 25.04.2020 suppleant
Ulrik Jens Jørgen Larsen 29.04.2017 bestyrelsesmedlem
Jytte Baadsgaard 25.04.2015 bestyrelsesmedlem
Christian Frode Jensen 24.04.2015 bestyrelsesmedlem
Vibeke Bille Dideriksen 28.04.2004 bestyrelsesmedlem
Michael Larsen 03.04.2003 formand
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Virksomheden har ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.