Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

4.820'

Primær drift

2.377'

Årets resultat

1.792'

Aktiver

8.300'

Kortfristede aktiver

8.300'

Egenkapital

5.954'

Afkastningsgrad

29 %

Soliditetsgrad

72 %

Likviditetsgrad

355 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
16.03.2022
2019
15.03.2021
2018
05.03.2020
2017
28.02.2019
2016
02.03.2018
2015
01.03.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat4.820.2692.374.1502.159.5782.686.1403.401.4143.372.3393.334.254
Resultat af primær drift2.376.545-275.956-630.3520000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter1.13310.85116.41616.91812.97118.4757.334
Finansieringsomkostninger-66.103-14.68300000
Andre finansielle omkostninger000-5.878-6.240-6.373-5.018
Resultat før skat2.311.575-279.788-625.0540000
Resultat1.792.112-180.012-487.554-199.703132.469290.454146.690
Forslag til udbytte-5.829.000000-500.000-1.000.000-202.400
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
16.03.2022
2019
15.03.2021
2018
05.03.2020
2017
28.02.2019
2016
02.03.2018
2015
01.03.2017
Kortfristede varebeholdninger56.000576.978489.563732.211777.054776.867759.625
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 202.802432.532329.433312.227361.4241.187.954692.305
Likvider8.041.031166.765373.923734.8221.040.495880.4491.279.329
Kortfristede aktiver8.299.8331.176.2751.192.9191.779.2602.178.9722.845.2702.731.259
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver05.037.1654.995.1060000
Langfristede aktiver05.037.1654.995.1064.973.0134.979.0035.027.0455.108.989
Aktiver8.299.8336.213.4406.188.0256.752.2737.157.9767.872.3157.840.248
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
16.03.2022
2019
15.03.2021
2018
05.03.2020
2017
28.02.2019
2016
02.03.2018
2015
01.03.2017
Forslag til udbytte5.829.000000500.0001.000.000202.400
Egenkapital5.954.0214.161.9084.341.9174.829.3735.529.0766.396.6076.308.553
Hensatte forpligtelser7.679656.720717.500855.000674.000672.000793.000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser159.115189.641244.176259.752342.416302.358291.184
Kortfristede forpligtelser2.338.1331.394.8121.128.6081.067.901954.900803.709738.695
Gældsforpligtelser2.338.1331.394.8121.128.6081.067.901954.900803.709738.695
Forpligtelser2.338.1331.394.8121.128.6081.067.901954.900803.709738.695
Passiver8.299.8336.213.4406.188.0256.752.2737.157.9767.872.3157.840.248
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
16.03.2022
2019
15.03.2021
2018
05.03.2020
2017
28.02.2019
2016
02.03.2018
2015
01.03.2017
Afkastningsgrad 28,6 %-4,4 %-10,2 %Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 30,1 %-4,3 %-11,2 %-4,1 %2,4 %4,5 %2,3 %
Payout-ratio 325,3 %Na.Na.Na.377,4 %344,3 %138,0 %
Gældsdæknings-nøgletal 3.595,2 %-1.879,4 %Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 71,7 %67,0 %70,2 %71,5 %77,2 %81,3 %80,5 %
Likviditetsgrad 355,0 %84,3 %105,7 %166,6 %228,2 %354,0 %369,7 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Lindgård & Kristiansen Automobiler ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B samt regnskabsvejledningen for mindre virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Ingen.
Beretning
25.01.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for Lindgård & Kristiansen Automobiler ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktiveteter omfatter reparsation af biler.