Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

109'

Primær drift

94.292

Årets resultat

60.364

Aktiver

1.531'

Kortfristede aktiver

85.181

Egenkapital

822'

Afkastningsgrad

6 %

Soliditetsgrad

54 %

Likviditetsgrad

37 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
18.05.2022
2020
30.06.2021
2019
25.08.2020
2018
29.04.2019
2017
01.05.2018
2016
31.05.2017
2015
14.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat109.20567.24280.05758.07577.61154.74775.24679.017
Resultat af primær drift94.29252.32965.14443.16262.69839.83461.84065.611
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter00000000
Finansieringsomkostninger-16.793-17.256-17.432-18.007-19.121-19.769-25.763-40.143
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat77.49935.07347.71225.15543.57720.06536.077311
Resultat60.36427.24437.13319.59234.00415.65128.8448.087
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
18.05.2022
2020
30.06.2021
2019
25.08.2020
2018
29.04.2019
2017
01.05.2018
2016
31.05.2017
2015
14.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.0179579579578228228220
Likvider84.16446.70858.38479.91252.65312.82344.27326.453
Kortfristede aktiver85.18147.66559.34180.86953.47513.64545.09526.453
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver1.445.9291.460.8421.475.7551.490.6681.505.5811.520.4941.505.2821.518.688
Langfristede aktiver1.445.9291.460.8421.475.7551.490.6681.505.5811.520.4941.505.2821.518.688
Aktiver1.531.1101.508.5071.535.0961.571.5371.559.0561.534.1391.550.3771.545.141
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
18.05.2022
2020
30.06.2021
2019
25.08.2020
2018
29.04.2019
2017
01.05.2018
2016
31.05.2017
2015
14.06.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital822.466762.102734.858697.725678.134644.130628.479599.635
Hensatte forpligtelser119.730123.011126.292129.573132.854128.935124.521117.288
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser12.50014.83012.50012.50012.50012.50012.50012.500
Kortfristede forpligtelser228.316218.956225.408217.908216.110188.938191.096185.206
Gældsforpligtelser588.914623.394673.946744.239748.068761.074797.377828.218
Forpligtelser588.914623.394673.946744.239748.068761.074797.377828.218
Passiver1.531.1101.508.5071.535.0961.571.5371.559.0561.534.1391.550.3771.545.141
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
18.05.2022
2020
30.06.2021
2019
25.08.2020
2018
29.04.2019
2017
01.05.2018
2016
31.05.2017
2015
14.06.2016
Afkastningsgrad 6,2 %3,5 %4,2 %2,7 %4,0 %2,6 %4,0 %4,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 7,3 %3,6 %5,1 %2,8 %5,0 %2,4 %4,6 %1,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 561,5 %303,3 %373,7 %239,7 %327,9 %201,5 %240,0 %163,4 %
Soliditestgrad 53,7 %50,5 %47,9 %44,4 %43,5 %42,0 %40,5 %38,8 %
Likviditetsgrad 37,3 %21,8 %26,3 %37,1 %24,7 %7,2 %23,6 %14,3 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Ll. Strandstræde 1 ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t.kr. 369, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2022 udgør t.kr. 1.446.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Ll. Strandstræde 1 ApS.