Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-59.913

Primær drift
Na.
Årets resultat

-76.323

Aktiver

8.469'

Kortfristede aktiver

8.468'

Egenkapital

8.178'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

97 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2020
14.07.2021
2019
10.08.2020
2018
27.05.2019
2017
28.05.2018
2016
30.05.2017
2015
25.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-59.913-253.0517.529.7345.359.5285.343.7126.062.4335.214.7865.943.563
Resultat af primær drift0-258.7540-217.282-81.744199.95057.654186.976
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter25.2960024.49120.55333.663127.31857.904
Finansieringsomkostninger-41.706-95.363-53.341-29.471-96.838-165.731-7.911-3.293
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-76.323-354.1174.746.221-222.262-158.02967.882177.061241.587
Resultat-76.323-354.1173.982.402-188.909-121.95262.446137.923188.668
Forslag til udbytte-3.000.000-114.400-113.000-110.600-105.000-100.000-100.000-50.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2020
14.07.2021
2019
10.08.2020
2018
27.05.2019
2017
28.05.2018
2016
30.05.2017
2015
25.05.2016
Kortfristede varebeholdninger000252.982321.360323.892260.894217.608
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 05.36936.753897.8511.146.341985.7461.046.3251.353.237
Likvider8.467.7328.577.25210.147.4754.831.5905.268.8645.820.2915.293.0734.670.890
Kortfristede aktiver8.467.7328.582.62110.184.2285.982.4236.970.6557.542.9197.373.0907.032.564
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver1.5001.5001.50044.07211.57411.57411.5740
Materielle aktiver000137.969226.531270.055301.978438.791
Langfristede aktiver1.5001.5001.500182.041238.105281.629313.552438.791
Aktiver8.469.2328.584.12110.185.7286.164.4647.208.7607.824.5487.686.6427.471.355
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2020
14.07.2021
2019
10.08.2020
2018
27.05.2019
2017
28.05.2018
2016
30.05.2017
2015
25.05.2016
Forslag til udbytte3.000.000114.400113.000110.600105.000100.000100.00050.000
Egenkapital8.177.7938.368.5168.835.6334.963.8315.257.7405.479.6925.517.2465.429.323
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00032.7700000
Leverandører af varer og tjenesteydelser40.00086.780116.790170.751575.3551.077.427660.753435.399
Kortfristede forpligtelser291.439215.6051.350.0951.167.8631.951.0202.344.8562.169.3962.042.032
Gældsforpligtelser291.439215.6051.350.0951.200.6331.951.0202.344.8562.169.3962.042.032
Forpligtelser291.439215.6051.350.0951.200.6331.951.0202.344.8562.169.3962.042.032
Passiver8.469.2328.584.12110.185.7286.164.4647.208.7607.824.5487.686.6427.471.355
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.06.2022
2020
14.07.2021
2019
10.08.2020
2018
27.05.2019
2017
28.05.2018
2016
30.05.2017
2015
25.05.2016
Afkastningsgrad Na.-3,0 %Na.-3,5 %-1,1 %2,6 %0,8 %2,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -0,9 %-4,2 %45,1 %-3,8 %-2,3 %1,1 %2,5 %3,5 %
Payout-ratio -3.930,7 %-32,3 %2,8 %-58,5 %-86,1 %160,1 %72,5 %26,5 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.-271,3 %Na.-737,3 %-84,4 %120,6 %728,8 %5.678,0 %
Soliditestgrad 96,6 %97,5 %86,7 %80,5 %72,9 %70,0 %71,8 %72,7 %
Likviditetsgrad 2.905,5 %3.980,7 %754,3 %512,3 %357,3 %321,7 %339,9 %344,4 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-22
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for Tandlæge Agnes Rise Damkjær ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har bestået i at drive tandlægevirksomhed, men denne er frasolgt i 2020 hvorefter selskabets aktivitet består i formueforvaltning.