Copied

2021, DKK
04.10.2022
Bruttoresultat

-163'

Primær drift

-176'

Årets resultat

37.143

Aktiver

3.145'

Kortfristede aktiver

3.006'

Egenkapital

2.034'

Afkastningsgrad

-6 %

Soliditetsgrad

65 %

Likviditetsgrad

270 %

Resultat
04.10.2022
Årsrapport
2021
04.10.2022
2020
13.07.2021
2019
09.07.2020
2018
25.06.2019
2017
17.08.2018
2016
25.09.2017
2015
15.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-163.4102.014.6664.301.1813.836.8073.919.1304.480.8944.425.176
Resultat af primær drift-176.0521.326.1821.522.9821.143.455923.3941.401.2331.388.026
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter285.270735.63478.88286.44642.313139.32222.580
Finansieringsomkostninger-62.849-32.066-60.925-29.347-8.426-10.000-108.520
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat46.3692.029.7501.540.9391.200.554957.2811.530.5551.302.086
Resultat37.1431.580.3831.195.344928.057739.6811.208.8601.030.262
Forslag til udbytte0-1.000.000-1.190.000-920.000-730.000-1.080.000-1.000.000
Aktiver
04.10.2022
Årsrapport
2021
04.10.2022
2020
13.07.2021
2019
09.07.2020
2018
25.06.2019
2017
17.08.2018
2016
25.09.2017
2015
15.09.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 23.032111.6311.616.4472.238.1891.732.9641.506.3711.152.183
Likvider962.6922.054.4571.034.505228.720509.0511.428.9881.565.134
Kortfristede aktiver3.005.9153.968.8403.739.1103.511.5823.217.9403.892.3523.561.845
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver6.7956.7356.672162.336160.049158.274156.557
Materielle aktiver132.751145.393458.368235.439310.632381.060441.669
Langfristede aktiver139.546152.128465.040397.775470.681539.334598.226
Aktiver3.145.4614.120.9684.204.1503.909.3573.688.6214.431.6864.160.071
Aktiver
04.10.2022
Passiver
04.10.2022
Årsrapport
2021
04.10.2022
2020
13.07.2021
2019
09.07.2020
2018
25.06.2019
2017
17.08.2018
2016
25.09.2017
2015
15.09.2016
Forslag til udbytte01.000.0001.190.000920.000730.0001.080.0001.000.000
Egenkapital2.033.6962.996.5532.606.1702.330.8262.132.7692.473.0882.264.228
Hensatte forpligtelser00107.93788.68196.593102.497119.084
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld00106.6980000
Leverandører af varer og tjenesteydelser65.00065.000100.000100.00099.500113.500249.996
Kortfristede forpligtelser1.111.7651.124.4151.383.3451.489.8501.459.2591.856.1011.776.759
Gældsforpligtelser1.111.7651.124.4151.490.0431.489.8501.459.2591.856.1011.776.759
Forpligtelser1.111.7651.124.4151.490.0431.489.8501.459.2591.856.1011.776.759
Passiver3.145.4614.120.9684.204.1503.909.3573.688.6214.431.6864.160.071
Passiver
04.10.2022
Nøgletal
04.10.2022
Årsrapport
2021
04.10.2022
2020
13.07.2021
2019
09.07.2020
2018
25.06.2019
2017
17.08.2018
2016
25.09.2017
2015
15.09.2016
Afkastningsgrad -5,6 %32,2 %36,2 %29,2 %25,0 %31,6 %33,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 1,8 %52,7 %45,9 %39,8 %34,7 %48,9 %45,5 %
Payout-ratio Na.63,3 %99,6 %99,1 %98,7 %89,3 %97,1 %
Gældsdæknings-nøgletal -280,1 %4.135,8 %2.499,8 %3.896,3 %10.958,9 %14.012,3 %1.279,1 %
Soliditestgrad 64,7 %72,7 %62,0 %59,6 %57,8 %55,8 %54,4 %
Likviditetsgrad 270,4 %353,0 %270,3 %235,7 %220,5 %209,7 %200,5 %
Resultat
04.10.2022
Gæld
04.10.2022
Årsrapport
04.10.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 04.10.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for ALTSCHULER ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
04.10.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-29
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022 for ALTSCHULER ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed med værdipapirer og fast ejendom samt virksomhed beslægtet hermed