Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

15.584'

Primær drift

-7.087'

Årets resultat

-9.840'

Aktiver

71.829'

Kortfristede aktiver

70.027'

Egenkapital

-3.901'

Afkastningsgrad

-10 %

Soliditetsgrad

-5 %

Likviditetsgrad

93 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.05.2022
2020
25.05.2021
2019
20.05.2020
2018
23.05.2019
2017
29.06.2018
2016
21.08.2017
2015
19.08.2016
Nettoomsætning130.258.03397.631.962112.524.15176.458.36289.833.39470.494.022
Bruttoresultat15.584.302-4.403.75313.599.66512.834.7257.886.00021.527.22216.073.826
Resultat af primær drift-7.087.233-23.479.3351.676.1704.943.43213.507.17414.234.9148.638.373
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter48.2501.719.8751.337.004888.77136.594850.829376.282
Finansieringsomkostninger0000-1.088.336-1.049.559-1.127.438
Andre finansielle omkostninger-5.589.361-3.885.925-2.506.687-639.359000
Resultat før skat-12.628.344-25.679.050506.4875.192.84412.455.43214.036.1847.887.217
Resultat-9.840.044-20.157.433394.7974.050.9499.713.17910.940.3966.138.954
Forslag til udbytte00000-10.900.0000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.05.2022
2020
25.05.2021
2019
20.05.2020
2018
23.05.2019
2017
29.06.2018
2016
21.08.2017
2015
19.08.2016
Kortfristede varebeholdninger4.825.0509.750.5087.329.1570000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 65.002.47254.480.47782.833.93935.094.61015.839.72112.273.95445.416.125
Likvider199.602168.028107.94226.623.8005.137.48017.672.7971.670.371
Kortfristede aktiver70.027.12464.399.01390.271.03861.718.41020.977.20129.946.75147.086.496
Immaterielle aktiver og goodwill967.5701.334.0911.073.882235.118000
Finansielle anlægsaktiver0016.7870000
Materielle aktiver834.584238.128134.10694.82414.38100
Langfristede aktiver1.802.1541.572.2191.224.775329.94214.38100
Aktiver71.829.27865.971.23291.495.81362.048.35220.991.58229.946.75147.086.496
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.05.2022
2020
25.05.2021
2019
20.05.2020
2018
23.05.2019
2017
29.06.2018
2016
21.08.2017
2015
19.08.2016
Forslag til udbytte0000010.900.0000
Egenkapital-3.901.4705.938.57416.217.20915.822.41210.350.38311.537.204596.808
Hensatte forpligtelser195.000276.000230.00032.000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser11.759.14611.950.8207.114.1005.094.2274.051.8864.549.77721.846.023
Kortfristede forpligtelser75.535.74859.756.65874.292.67946.193.94010.641.19918.409.54746.489.688
Gældsforpligtelser75.535.74859.756.65875.048.60446.193.94010.641.19918.409.54746.489.688
Forpligtelser75.535.74859.756.65875.048.60446.193.94010.641.19918.409.54746.489.688
Passiver71.829.27865.971.23291.495.81362.048.35220.991.58229.946.75147.086.496
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.05.2022
2020
25.05.2021
2019
20.05.2020
2018
23.05.2019
2017
29.06.2018
2016
21.08.2017
2015
19.08.2016
Afkastningsgrad -9,9 %-35,6 %1,8 %8,0 %64,3 %47,5 %18,3 %
Dækningsgrad 12,0 %-4,5 %12,1 %16,8 %Na.24,0 %22,8 %
Resultatgrad -7,6 %-20,6 %0,4 %5,3 %Na.12,2 %8,7 %
Varelagerets omsætningshastighed 27,0 10,0 15,4 Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 252,2 %-339,4 %2,4 %25,6 %93,8 %94,8 %1.028,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.99,6 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.1.241,1 %1.356,3 %766,2 %
Soliditestgrad -5,4 %9,0 %17,7 %25,5 %49,3 %38,5 %1,3 %
Likviditetsgrad 92,7 %107,8 %121,5 %133,6 %197,1 %162,7 %101,3 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:This annual report has been prepared in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act governing reporting class C enterprises (medium). Prior years, the Company has been preparing the annual report in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act governing reporting class B. This year the reporting class has changed to class C enterprises (medium). Besides the change of reporting class, the accounting policies applied to these financial statements are consistent with those applied last year.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-25
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Uncertainty relating to recognition and measurementThere is uncertainty relating to the recognition and measurement of the Groups contract work in progress, as the recognition and measurement is based on an accounting estimate. The operations and commercial contracts expose the Group to currency fluctuations mainly from USD and KES, but occasionally also other currencies.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:The Board of Directors and the Executive Board have today considered and approved the annual report of Johs. Gram-Hanssen A/S for the financial year 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Primary activitiesThe Company’s main activities are international trade including solar power plants with installation, various supplies, and maritime equipment primarily for international donor organizations.