Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

1.024'

Primær drift
Na.
Årets resultat

68.739

Aktiver

14.044'

Kortfristede aktiver

14.044'

Egenkapital

2.289'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

16 %

Likviditetsgrad

119 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.11.2022
2020
14.06.2021
2019
16.06.2020
2018
20.06.2019
2017
13.06.2018
2016
12.06.2017
2015
23.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.023.5651.376.8141.640.2392.083.1911.399.0442.343.4863.813.2403.627.882
Resultat af primær drift00823.7641.270.184576.5861.479.7822.790.6102.510.140
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter00100002
Finansieringsomkostninger-524.309-710.029-825.220-881.057-800.939-646.910-1.020.718-1.331.744
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat60.67148.178-1.455389.127-224.353832.8721.769.8921.178.398
Resultat68.73916.163-19.397246.246-175.029648.8511.380.469919.129
Forslag til udbytte00000-8.750.00000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.11.2022
2020
14.06.2021
2019
16.06.2020
2018
20.06.2019
2017
13.06.2018
2016
12.06.2017
2015
23.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 184.269176.201220.201269.724292.491358.169795.954392.388
Likvider00359.42930.632007.714.420110
Kortfristede aktiver14.044.27110.866.23017.619.45120.327.01613.818.48923.858.53729.697.01735.329.715
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver000021.45021.45021.45021.450
Materielle aktiver00000028.00084.000
Langfristede aktiver000021.45021.45049.450105.450
Aktiver14.044.27110.866.23017.619.45120.327.01613.839.93923.879.98729.746.46735.435.165
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.11.2022
2020
14.06.2021
2019
16.06.2020
2018
20.06.2019
2017
13.06.2018
2016
12.06.2017
2015
23.06.2016
Forslag til udbytte000008.750.00000
Egenkapital2.288.5062.219.7672.161.1102.096.776357.8539.282.8818.634.0307.253.561
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker000492.4940000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser42.00042.00042.00087.50045.00045.00046.25046.250
Kortfristede forpligtelser11.755.7658.646.46315.416.78317.592.52413.482.08614.422.82220.782.14427.918.352
Gældsforpligtelser11.755.7658.646.46315.458.34118.230.24013.482.08614.597.10621.112.43728.181.604
Forpligtelser11.755.7658.646.46315.458.34118.230.24013.482.08614.597.10621.112.43728.181.604
Passiver14.044.27110.866.23017.619.45120.327.01613.839.93923.879.98729.746.46735.435.165
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.11.2022
2020
14.06.2021
2019
16.06.2020
2018
20.06.2019
2017
13.06.2018
2016
12.06.2017
2015
23.06.2016
Afkastningsgrad Na.Na.4,7 %6,2 %4,2 %6,2 %9,4 %7,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 3,0 %0,7 %-0,9 %11,7 %-48,9 %7,0 %16,0 %12,7 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.1.348,5 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.99,8 %144,2 %72,0 %228,7 %273,4 %188,5 %
Soliditestgrad 16,3 %20,4 %12,3 %10,3 %2,6 %38,9 %29,0 %20,5 %
Likviditetsgrad 119,5 %125,7 %114,3 %115,5 %102,5 %165,4 %142,9 %126,5 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.05.2022- 30.04.2023(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 05. 22 - 30. 04. 23 for Stjerne Finans ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i udlån primært mod pant i ejendomme.